Devlet, ortak bir hayatı ve kültürü paylaşan bir toplumda, bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik, refah ve huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunları uygulama, yargılama, cezalandırma gibi güçlere sahip olan kurumdur.hükümet; devletin parlamento tarafından onaylanan ve yürütme işlevini gören organıdır. demokrasilerde hükümet, başbakan ve bakanlar kurulundan oluşur ve yaptıkları çalışmalar parlamento tarafından denetlenir


bu hükümet
pir sultan'a pasaport vermiyor,
onu anladık.

yunus emre'ye de
basın kartı vermiyor,
onu da anladık.

ama bu hükümet
ferman çıkarmış
karacaoğlan'ı
otobüse bindirtmiyor