İlgili mevzuatta ölçütleri tam belirlenmemiş doktorun kişisel yorumuna kalmış bir nokta !

öncelikle altta yer alan ilgili mevzuatta bilimsel ölçüt sınırlaması yer almamakla birlikte doktorun kişisel yorumuna açık bir husus olduğu,
ilgili kurumların dünya sağlık standartlarına göre güncel bir liste oluşturması ve bunu resmi oranlara karşılık net bir şekilde ifade etmesi gerektiğini düşünüyorumGÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

1-Doğuştan veya kazanılmış akciğer, plevra ve göğüs kafesi hastalıkları veya akciğeri tutan diğer bütün hastalıklarda, solunum ve dolaşım fonksiyonunda bozukluk yapmışsa; Solunum Fonksiyon Testlerine göre değerlendirme yapılır;

a- Az etkilenme varsa % 20

b- Orta derecede etkilenme varsa % 40

c- Ağır derecede etkilenme varsa veya kronik kor pulmonale gelişmişse % 80

NOT: *Yukarıda bahsi geçen hastalıklarda akut dönem geçtikten sonra ve optimal tedavinin ardından Klinik gözlem ve Solunum Fonksiyon Testleri ile değerlendirme yapılır. Solunum Fonksiyon Testlerinin karar vermede yetersiz kaldığı durumlarda arter kan gazları, egzersiz testleri, ekokardiyografi ve sağ kalp kateterizasyonu ile değerlendirme yapılır.

**Solunum Fonksiyon Testleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı veya SFT Teknisyeni tarafından yapılır ve sorumlu Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından yorumlanarak onaylanır, rapor içeriğine FVC, FEV1, FEV1/ FVC % oranları yazılır.