tip 2 şekerden yüzde 20 oranım var. Aynı zamanda c3-4 c4-5 c5-6 da boyun fıtığım mr lomber en son mr sonucum aşağıda ki gibidir.

Ön Tanı:
Teknik: T1A ve T2A sagital, T2A aksiyel.
Lomber MR İncelemesinde;
Bulgular ;
Vertebra korpus yükseklikleri disk mesafeleri tabidir.
Lomber lordoz normal sınırlardadır. Vertebra korpus yükseklikleri normaldir.
Vertebralarda kortikal ve meduller kemikte patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.
L2-3 ve L3-4 seviyelerinde disk sinyal intensiteleri hafif azalmıştır. Belirgin diskopati bulgusu
yoktur.
Genel olarak faset eklemlerde hipertrofi bulguları mevcuttur. Spinal kanal yapısal olarak dar
izlenmiştir. Belirgin kök basısı yoktur.
Kesit alanına giren seviyelerde kord sinyal intensitesi tabiidir. Konus medullaris normal
seviyesinde sonlanmaktadır.
Paravertebral bölgede belirgin patoloji saptanmadı.


MR, SAKROİLİAK EKLEM(L5 VERTEBRA SOL TRANSVERS
Klinik:
Teknik: Transvers T2 trim, koronal T2 YB, koronal T1 ve T2 M2 D, IVKM öncesi ve sonrası
koronal T1, transvers T1 YB (20 cc kontrast madde kullanılmıştır).
Kontrastlı Sakroiliak MR İncelemesinde;
Bulgular;
L5 vertebra sol transvers prosesinde sakralizasyon görülmektedir. Sakrum sağ inferior
kesimde medullada fokal alanda minimal ödem vardır. Ancak sakroiliak ekleme komşu sakral
ve iliak subkondral alanlar normaldir.
IVKM sonrası aktif inflamasyonu düşündürecek patolojik değişiklik izlenmemiştir. Sakrumda
ödem olan kesimde non spesifik kontrastlanma vardır.
Kalça eklemleri normaldir.

aynı zamanda iretabl bağırsak sendromu teşhisi konulmuş hastalığım vardır. Gastreontoloji raporum daha çıkmadı.
çıkınca onu da yazacam.

Bu durumda yüzde 40 oran alabilirmiyim sitedeki arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.