Hem böbrek nakli hemde ilik nakli olmuş birinin engelli sağlık kurulu raporu % kaç olur. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi