Spatik paraparazi hastalığının özürlülük oranı nedir?