Hastalık orbita multidedektör bt incelemesinde


İnceleme:aksiye planda 3 mm kalınlıkta artışık kesitler elde edildi.

Her iki glob konturları,boyutları ve vitreus içi dansitesi tabiddir
Bilateral optik lensler,optik sinirler,ekstraoküler kaslar,retrobulber yağ planları normaldir.Her iki kalrimal bez boyutları normaldir.
Ekstra oküler kasların kalınlıkları normaldir.
Orbital kemik yapılar doğaldır.

Nazal septum sağa deviyedir.sağ maksiller sinüs media duvarında mukus retansiyon kisti ile uyumlu konveks konturlu yumuşak doku dansitesi izlenmektedir.Sol orta konka hipertrofik görünümde olup konka göürünümüde izlenmektedir.Frontal sinüs sağ yarısında mukozal kalınlaşma mevcuttur.


Arkadaşar rapor bu doktor yerinde değildi.... Ne anlama gelir bu :