Özellikle Oturanboğa abimize sormak istiyorum. Aşağıdaki şekilde İl sağlık müdürlüğüne dilekçemi yazdım. Bekliyorum. Sizden konum hakkında hangi yolu izlemeliyim diye bilgi almak istedim.


Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’na 24/12/2013 tarihinde Engelli Sağlık Raporu için başvurdum. Sağlık kurulunun yönlendirmesi ile Kardiyoloji, Endokrinoloji, Psikiyatri ve Cildiye servislerine muayene oldum.

Kardiyoloji servisinde yapılan muayene, tetkik ve raporlarım (Kalp krizi sonrası stent uygulaması) doğrultusunda (Koroner Arter Hastalığı yüzde 30 + Hipertansiyon yüzde 10) özür oranı verildi. (EK-1).

Endokrinoloji servisinde yapılan muayene, tetkik ve raporların doğrultusunda doktor tarafından E78.5Hiperlipidemi Tip 2, glikoz intoleransı + obesite ve kroner arter hastalığı (stentli). Hipertansiyon belirlenmesi (yüzde 10) (EK-1). Verilmesine rağmen oran verilmemiştir.

Psikiyatri servisinde yapılan muayenede ise 10 yıldır panik bozukluğu ve anksiyete bozukluğu bulunmama rağmen (tüm muayene ve tedavi geçmişim Akdeniz Üniversitesi hastanesi’nde bulunmaktadır.) özür oranı verilmemiştir.

30 Mart 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin EK-2 cetveline göre tarafıma en az yüzde 60 özür oranı verilmesi gerekirken EK-3 ile sunduğum Sağlık Kurulu Raporu ile yüzde 37 özür oranı verilmiştir.

Sağlık heyetine çağrıldığımda ise; heyet başkanı tarafından şahsıma sadece “Çalışıyor musun?” (-Evet), daha sonra “ne iş yapıyorsun?” (–Bilgi İşlem Sorumlusu) diyerek iki soru sorulmuştur. Ek’te sunduğum belgeler gereğince özellikle kardiyoloji doktoru tarafından verilen % 40’lık özür oranı ne olmuştur da heyet tarafından sorulan iki soruyla yüzde 37’ye düşürülmüştür. Acaba kronik olan bu rahatsızlığımın heyet tarafından kronik olmadığına mı karar verilmiştir. Ya da yüzde 40 ile yasa gereği alacağım indirim, keyfi olarak yüzde 37’ye düşürülerek engellenmiş midir?