Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Fiyatlandırmasında, Fiyatlandırmaya Esas Herhangi Bir Engellilik Oranı Var mıdır?

Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşü şu şekildedir:

Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve EngellilereVerilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında olan ve engellilik haklarından yararlanmak için talep edilen raporlar için ilk ya da sonraki başvurularda ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Ancak, işlemlerintamamlanmasının ardından engelli olmadığı tespit edilen kişilerden ücret talep edilmesi gerekmektedir.
Engellilik oranı ile ilgili ise; 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında Kanun'un 4. maddesinin (d) fıkrasında "Kurum ve kuruluşlarca engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasının zorunlu" olduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.09.2013 tarihli ve 1725 sayılı yazıda; "4736 sayılı Kamu Kurumve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da, Bakanlar Kurulunun Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak kişi ve kurumları tespit etmeye yetkili kılındığı belirtilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak çıkarılan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile engelliler 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur. Başbakanlığın 03.12.2002 tarihli ve 20515 sayılı (2002/58 nolu) genelgesinde de; herhangi bir sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımızın sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesinde bağış, evrak parası gibi herhangi bir nedenle ücret istenilmeyeceği açıkça vurgulanmıştır.
Yürürlükteki ilgili mevzuatta, engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanılması farklı engel oranlarına bağlanmıştır. Örneğin bazı engel gruplarının yararlandığı özel eğitim hizmetlerinin bedellerinin ödenmesi için asgari % 20 engel oranı aranırken, araç alımında Özel Tüketim Vergisi istisnasıiçin % 90 ve üzeri engel oranı esas alınmaktadır.Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; engelli sağlık kurulu raporu almak için başvuranlardan ücret talep edilmesi ve bu ücretlendirmenin engel oranına göre belirlenmesi, bu konuda bir ölçütün ve sınırın belirlenmesinin mümkün olmadığı gibi, tersi bir uygulamanın engellilikle ilgili temel politika anlayışına uygun düşmeyeceğinin değerlendirildiği" bildirilmiştir.

Engelli sağlık raporlarının fiyatlandırması hakkında görüş yazısı - Memurlar.Net bu linkte ilgili haberi bulabilirsiniz..