Dmellitus tipII kompilikasyonlu-görme azlığı oluşturmamış Diabetik retinapati-Ağır derecede diabetik polinöropati-periferik arter hastalığı-bacaklarda cilt lezyonları tanı raporuyla yüzde kaç rapor alırım tşklr