Bir arkadasımda sol hemipirazi mevcut bu yüzden askerlikten çürük raporu var
Ayrıca 2007 yılında aynı hastalıktan % 50 rapor almış askerlikten.
Çürük raporunda şunlar yazıyor.

''Bir aylıkken geçirdigi ateşli konvülzif hastalık sonrası, sol tarafında felç oluştugu,
ve halen sol elinde belirgin olarak sol tarafında güçsüzlük bulundu.
Ve yürümesinin bozuk olduğu yapIlan nörolojik muaynesinde sol ekstrmite deisetalinde,
ağır/orta proksimalinde orta, alt ekstremitede hafif derecede kuvatsizlik ile
karakterize hemiparazi hafif spastisite, sol dirsekde 15 derece fireksyion kıstlılığı,
ve dirsek ile bilekte fireksiyon postürü mevcuttur.

Sol hemihipoessetezi solda hiper refreksi babinski +ligi ve aşil klonusu saptanmış olup,
yürüyüşü hafif oraklarayak tır.
Ayrıca sol kol ve ön kolda 3cm uyruk ve kruriste çevresel 2cm çevresel atrofi olcülmüştür.
Klinik gözlem burguları ile hastada sekel sol hemiparazi bulanduğuna karar verilmiştir.
Kesim işlemi uygundur..''