Belirtiler madde/ilaç kullanımından önce geldiyse veya belirtiler madde/ilaç yoksunluğundan veya şiddetli zehirlenmeden sonra önemli bir süre (örneğin yaklaşık 1 ay) devam ediyorsa ve bu bozukluk sadece bir deliryum seyri sırasında ortaya çıkmıyorsa bağımsız psikozdur.

Maddeye/ilaca bağlı psikoz benzeri rahatsızlıklar genellikle saatler veya günler içinde çözülür. Kullanım durdurulmasına rağmen ancak bir ay kadar devam edebilirler.

Kaynak: DSM 4 ve 5