Prof. Dr. Piraye Oflazer ( İstanbul Üniversitesi) ve Prof. Dr. Haluk Topaloğlu'undan (Hacettepe Üniversitesi) DMD ve Kök Hücre Üzerine yazılmış yeni bir makale:

Duchenne kas distrofisi (DMD) ve kök hücre
Prof. Dr. Piraye Oflazer ( İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk Topaloğlu'undan (Hacettepe Üniversitesi)
KASDER-Türkiye Kas Hastalıkları Derneği