Kas Hastalıkları Çeşitleri:

A-Edinsel Kas Hastalıkları:

1- Kas-sinir kavşağı hastalıkları
 • Myasthenia gravis
 • Lambert-Eaton miyastenik sendromu
 • Botulismus
2- İltihabi kas hastalıkları
 • Polimiyozit
 • Dermatomiyozit
 • İnklüzyon cisimciği miyoziti
 • Diğer miyozitler
B-Kalıtımsal Kas Hastalıkları:


1- Kas distrofileri
 • Kavşak tipi kas distrofileri: Duchenne Musküler Distrofi (DMD), Becker Musküler Distrofi (BMD), Otozomal dominant kas distrofileri (LGMD1), Otozomal resesif kas distrofileri (LGMD2)
 • Özelliği olan distrofiler: Miyotonik distrofi (DM), Fasiyoskapulohumeral distrofi (FSHD), Emery-Dreifuss distrofi (EDMD), Oküofaringeal distrofi (OPMD), Konjenital kas distrofileri (CMD), Distal miyopatiler
2- Metabolik miyopatiler
 • Lipid depo hastalıkları (örn: Karnitin eksikliği)
 • Glikojen depo hastalıkları (örn: Pompe, McArdle hastalıkları)
 • Mitokondriyal hastalıklar (örn: Kearns-Sayre)
3- Konjenital miyopatiler
 • 'Central-core' hastalığı
 • 'Multi-mini-core' hastalığı
 • 'Nemalin' miyopati
 • Miyotübüler miyopati
 • 'Miyofibriller' miyopati
 • Konjenital Lif Oransızlığı (Congenital Fibre Type Disproportion)
 • Diğer
Not: Eksik olan varsa lütfen bana ÖM yazarak listeye eklenmesini sağlayın.