teşekkürler--tedaviniz nasıl , iviq sizde işe yaradı mı engelli raporu verildi mi?