Çölyak hastaları için uygulamaya konulan nakdi ödeme desteği, yeşil kartlı çölyak hastaları için uygulanmayacak. Yeşil kartlı çölyak hastaları, glutensiz ürünleri eskiden olduğu gibi aylık veya 3 aylık dozlar halinde reçete ederek eczanelerden alabilecek.

ÇÖLYAK HASTALARININ KULLANDIĞI ÜRÜNLER HAKKINDA DUYURU
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Sağlık Uygulama Tebliğinin “Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı” başlıklı 6.2.16.A maddesinde yapılan değişiklikler ile, genel sağlık sigortalısı hak sahipleri için doğuştan metabolik hastalıklarda kullanılan ürünler ve çölyak hastalarının kullandığı ürünler için nakdi ödeme yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır. Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan, genel sağlık sigortalısı hak sahipleri için başlatılan aylık nakdi ödeme uygulamasının, yeşil kart verilen hak sahipleri için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, yeşil kart uygulaması, ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinin Devlet tarafından karşılanması amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kişiler için nakdi bir ödeme öngörülmesi, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ve organizasyon yapısı değerlendirildiğinde mümkün görülmemektedir.


Bu itibarla, yeşil kart verilen hak sahipleri için, metabolik hastalıklarda kullanılan ürünler ile çölyak hastalarının kullandığı ürünler, nakdi ödeme yapılmaksızın, Sağlık Uygulama Tebliğinde nakdi ödeme yapılmasını öngören değişiklikten önceki haliyle olduğu gibi reçete karşılığı ödenmeye devam edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, MEDULA provizyon sisteminde münhasıran yeşil kart verilen hak sahiplerinin söz konusu ürünlere ait reçetelerinin kayıt edilerek provizyon onayı alınması uygulaması devam ettirilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği önemle duyurulur.

İ. İlhan HATİPOĞLU
Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürü

Memurlar