06.08.2010 tarihli tebliğe göre sgk belirli koşullarda ilaç kaplı stent masraflarını ödeyecek.

İlaçlı Stentler Hangi Şartlarda Ödenecek
(1) İlaçlı Stentlerin aşağıdaki olgularda kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır;

a) Referans damar çapı 3.0 mm altında ve 15 mm üzerinde olan olgularda (her iki koşulu bir arada sağlaması şartıyla),
b) Rekürrent (stent restenozu tespit edilmiş olup balon anjioplasti uygulanmış ancak tekrar restenoz gelişmiş) in-segment stent restenozu olan olgularda,

(2) Bir hastada en fazla 3 (üç) adet ilaçlı stentin bedeli Kurumca karşılanır.

(3) Yukarıdaki bilgilerin hasta dosyasında bulunması zorunludur.”

İlaçlı Stentlerin Bedelleri Kurumca Ödenecek haberi