SAĞLIK KARNESİ İLE İLGİLİ YENİ UYGULAMA

Sayı : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-10649 - 925569 Ankara
Konu : Sağlık Karnesi Uygulaması 26.12.2007


G E N E L G E
2007/96

Kurumumuza devredilen SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığınca yayımlanan “Sağlık Karnelerinin Yenilenmesi” konulu 28.03.2005 tarihli, 3-247 Ek sayılı genelge gereğince, sağlık yardımlarından yararlanan kimselerden;
a) Daha önce sağlık karnesi almış olup sağlık karnesinin reçete sayfalarının dolması nedeniyle yeniletmek isteyenlere yeni sağlık karnesi verilmemesi,
b) İlk defa sağlık karnesi alacak olanlara ve sağlık karnesini kaybedenlere ya da okunamayacak durumda yıpranmış olanlara yeni sağlık karnesi Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce verilmesi,
Uygun görülmüştü.
Bu çerçevede söz konusu kişilerin, sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarında muayene ve tedavileri;
a) T.C. kimlik numarası veya,
b) Sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası,
Üzerinden müstahaklık provizyonu alınarak sağlanmaktaydı.
01.01.2008 tarihinden itibaren, sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişilerden;
1- Sürekli iş göremezlik geliri,malullük veya yaşlılık aylığı alacak olanlar ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alacak eş, çocuk, ana ve babalar için sağlık karnesi verilmesi uygulaması kaldırılarak, bu kişilerin devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvurmalarına gerek olmaksızın gelir veya aylığa geçmeleri yeterli olacaktır.
2- Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alanların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için yeni sağlık karnesi düzenlenmeyerek, devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine 25.08.2005 tarihli 3-252 Ek sayılı genelgede yer alan vesikalık fotoğraf hariç diğer belgelerle başvurmaları üzerine ilgili servis tarafından yalnızca giriş(aktivasyon) kaydı yapılmakla yetinilecektir.
3-Sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babaları için de yeni sağlık karnesi düzenlenmeyerek, devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine 25.08.2005 tarihli 3-252 Ek sayılı genelgede yer alan vesikalık fotoğraf hariç diğer belgelerle başvurmaları halinde ilgili servis tarafından yalnızca giriş(aktivasyon) kaydı yapılacaktır.
Diğer taraftan;
Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarda T.C. kimlik numarası üzerinden müstahaklık provizyonu alınacak, ancak daha önce sağlık karnesi verilmiş olan ve T.C kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işlemi 01.06.2008 tarihine kadar sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacaktır. Bu durumdaki kişilerin T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C kimlik numaralarını Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimiz sağlık karnesi servislerine 01.06.2008 tarihine kadar bildirerek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. 01.06.2008 tarihinden sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında müstehaklık provizyon işlemi yalnızca T.C kimlik numaraları üzerinden yapılacaktır.
Ayrıca, 01.01.2008 tarihine kadar, sağlık karnelerinin verilmesine devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce devam edilecektir.
Yabancı uyruklu sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için ikinci bir talimata kadar sağlık karnesi verilme işlemleri sürdürülecektir.
Ek-1 yazı örneğinin ünitelerimizde ve mahallinizdeki kamu ve anlaşmalı özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilerek sigortalılara duyurulmasının sağlanması temin edilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.


Tahsin GÜNEY
Kurum Başkanı V.