SGK'ya gönderdiğim yazıya istinaden aşağıdaki cevabi yazı gönderilmiştir

Sayı: B.13.1.SGK.0.BSN.BEB.0-622.02/22.02.2010
Konu: 01.02.2010 Tarih ve 12549 numaralı başvurunuz.
Soru: Ben özel şirketin Özürlü kadrosunda calışmaktayım .Özürlülerin Serbest (özel) Diş hekimlerinin muayenehanelerinde ve özel hastanelerde sgk bünyesinde nasıl ve hangi şartlarda hizmet alacağı konusunda tarafıma ayrıntılı bilgi verilmesi hususunu arz ederim. saygılarımla

Cevap: Kurumumuza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz başvuruya ilgili birim tarafından verilen e-posta cevabı aşağıda sunulmuştur.

2009/110 sayılı genelge gereğince ; yüzde 40 ve üzerinde özürlü olan kişiler, diş tedavileri için özürlülük duruunu belgelendirmek suretiyle tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına veya serbest diş hekimlerine doğrudan baş vurabilirler.
Başta zihinsel engelliler olmak üzere iletşim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş tedavileri lokal anestezi altında gerçekleştirlemiyorsa ve genel anestezi ile müdahale gerektiği söz konusuysa tedavinin anestezi ve reanimasyon uzman hekim sorumluluğunda genel anestezi altında müdahale gerekliliği söz konusu ise tedavinin genel anestezi altında anestezi ve reanimasyon hekim sorumluluğunda cerrahi müdahale uygulanabilen askeri tıbbi malzeme ve ialçların bulunduğu genel anestezi ve müdahale birimi bulunan sağlık kuruluşlarında yapıldığının belgelendirilmesi gereklidir.
" Özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporun onaylı bir örneği düzenlenerek faturaya eklencektir.
Ödeme işlemleri teşhis tedavi ve protez bedelleri Türk Diş Hekimleri Asgari ücret tarifnamesinde yer alan fiyatları tavan olmak üzere yapılan işleme ait fatura bedelini aşmamak üzere ödenir.
Sağlık Uygulama Tebliği ek-7 listesinde * işaretli olan tedavilerde uzman hekim şartı bulunmaktadır. Ayrıca kanal tedavilerinde teşhis ve tedavi sonrası profili istenmekte olup operasyonlarda gerekli profil ve epikrizler aranmaktadır.

Şu anda uygulamalar bu doğrultular kapsamında yapılmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilgilerinizi rica ederiz.
Basın ve Halkla İlişkiler MüşavirliğiBilgi Edinme Birimi.