Malum, çocuklar (öğrenci değillerse) 18 yaşını doldurdukarında anne-babasının sağlık güvencesinden otomatik olarak düşüyor.
Ancak çocuğun maluliyet derecesinde sakatlığı olduğu belgelendirilebiliyorsa, o zaman yeniden sağlık güvencesine kavuşuyor çocuklar. Ama bu işlem neredeyse 1 yıl sürüyor!!! Ve bu arada çocuk sağlık güvencesiz kalıyor.
O yüzden, bu durumda olan çocuklar 18 yaşını tamamlamadan önce (mümkünse bir yıl önce) maluliyetlerinin tespit edilmesi için SGK'na başvuru yapsın.
Bu tespit yapılırsa, çocuk 18 yaşını tamamladığında malul olduğu kurum kayıtlarında bulunduğu için sağlık güvencesi kesilmeksizin devam eder.

Sevk işleminin 2011/58 sayılı genelgenin Ek-14 evrağı ile yapılması gerek. Bir çıktısını alıp gidilsin kuruma:imgur: the simple image sharer