arkadaşlar yaptıpım araştırmalar sonucunda vakıf gureba hastanesinin engellilere ücretsiz tedavi uyguladığını gördüm fakat bu belgeler nedir anlamadım bir bakarmısınız


Ücretsiz Tedavi ve Muayene Edilecek Hastalardan Aşağıdaki Belgeler İstenir.

a) Genel Müdürlükten muhtaç, özürlü ve yetim maaşı aldığını gösteren belge,
b) 2022 sayılı Kanuna göre devletten maaş aldığını gösteren belge,
c) 2828 sayılı Kanun gereğince, korunmaya muhtaç çocuklar hakkında mahkemece verilmiş karar,
d) Vakıf imaretlerinden faydalandığına dair belge istenilmektedir.

Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan diğer fakir ve garip hastalardan; Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz tedavi edileceklere ait belge ile taahhütname istenilmektedir. Bu belgeleri getiremeyenlerin beyanına itibar edilerek, ücretsiz teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

İdari birimce sevki yapılan fakir ve garip hastalardan, 2001 yılında 1.475, 2002 yılında 6.246, 2003 yılında 9.789, 2004 yılında 6.272, 2005 yılında 5.128, 2006 yılında ise 4.316 fakir ve garip kişiye ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunulmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü