TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Toplam 3 mesajın 1-3 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  Kalem Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  10.02-2023
  Saat
  00:18
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.881
  Alınan Beğeniler
  1.045
  Verilen Beğeniler
  245

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  6824 Sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
  YAPILMASINA DAİR KANUN

  MADDE 14 - 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  "60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak, tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir."
  MADDE 15 - 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
  "Ancak, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine tabi olanlar için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3'ü olup, bu oranı %12'ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."

  MADDE 20 - 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  "GEÇİCİ MADDE 73- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
  60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
  Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3'üne eşit veya fazla olması hâlinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3'ü üzerinden, %3'ünden az olması hâlinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanır. Hesaplanan yeni borcun bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar 67 nci maddede belirtilen şartları taşımaları hâlinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir."

  MADDE 25 - Bu Kanunun;
  a) 4 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  b) 7 nci maddesi 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  c) 9 uncu, 12 nci ve 13 üncü maddeleri 1/1/2018 tarihinde,
  ç) 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 20 nci maddeleri 1/4/2017 tarihinde,
  d) diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
  yürürlüğe girer.
  .................................................. ......  1 Nisan 2017'de şu başlık da güncellenecek tabi:https://www.engelliler.biz/forum/sag...ak-2017-a.html

  aşağıda siyahla belirginleştirdiğim her şey 1 nisan 2017 tarihinde iptal
  sadece 2 şey geçerli olacak.
  ailede kişi başına düşen aylık gelir 592,50 TL'den düşükse 60/c 1 GSS (yeşil kart/ primini devlet öder)
  ailede kişi başına düşen aylık gelir 592,50 TL üstündeyse 60/g GSS (ayda 53 TL prim öder.)
  hepsi bu.
  GSS gelir testi kalkıyor. sadece ailede kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden (592,50 TL) düşük olanlar gSS gelir testi yaptıracak. vs vs vs.


  01.01.2017- 31.12.2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere ;

  - Geliri brüt asgari ücretin üçte biri (592,50 TL) ile asgari ücret (1777,50 TL) arasında olanlar aylık 71,10 TL ödeyecek.
  - Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı ( 3555 TL) arasında olanlar aylık 213,30 TL ödeyecek.
  - Geliri asgari ücretin iki katından(3555 TL) daha fazla olanlar aylık 426,60 TL zorunlu sağlık primi ödeyecek.
  - Sosyal güvencesi olmayan ve gelir testi yaptırmayan vatandaşların da aylık geliri asgari ücretin iki katından (3555 TL) fazla kabul edilecek ve aylık 426,60 TL prim alınacak.

  Kişiler bu şartlarda genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilecek.

 2. #2
  Üye
  erola Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.05-2014
  Son Giriş
  08.06-2023
  Saat
  12:17
  Yaşadığı Yer
  manisa
  Mesaj
  349
  Alınan Beğeniler
  20
  Verilen Beğeniler
  23

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  babam emekli (1400 tl ) bir araba ve 1.5 ev var g0 dan yararlanabilir miyim yani hiç para ödemeyebilir miyim ?

  birde uygunsa para ödememeye bir daha gidip gelir testi mi yaptıracağım yoksa otomatikmen para ödemem kesilecek mi saygılar

 3. #3
  Üye
  Suskun Mutsuz Umutlu Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.09-2015
  Son Giriş
  08.06-2023
  Saat
  14:09
  Yaşadığı Yer
  AMASYA
  Mesaj
  845
  Alınan Beğeniler
  98
  Verilen Beğeniler
  24

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  işsiz insandan ve engelli vatandaştan gss parası almak vicdansızlıktır. !!!