Konu: İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinde Engellilere İndirim
Yapılması Sigorta başlatma ve sonlandırma işlemlerinin
İnternet yoluyla E-Devlet den alınması


(İsteğe Bağlı) sigorta primlerin de Engellilere herhangi bir ayrıcalık yoktur.
(İsteğe Bağlı) sigorta primlerinin de de Engellilere yönelik bir çalışma yapılması primlerin daha makul,
daha ödenebilir bir seviyeye düşürülmesini diğer alanlar da olduğu gibi bu alan da da Engellilere indirim ve kolaylık sağlanmasını.

Sigorta başlatma ve sonlandırma işlemlerinin (İnternet yoluyla E-Devlet den alınması)
Engellilere çok büyük kolaylıklar sağlayacağı önerisini değerlendirmenizi bilgilerinize sunar.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve rica ederim.


Bu dilekçeyi gücüm yettiğince ilgili yerlere ilettim.

TBMM
https://edilekce.tbmm.gov.tr/

Bimer
https://www.bimer.gov.tr/

AKİM
https://www.akparti.org.tr/index.php?/akim/akim-nedir
https://akim.akparti.org.tr/akm/