6 Milyon Kişi Var

Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi yaptırmadığı için borçları biriken 6 milyon kişi var. Geçtiğimiz günlerde ilgili yasa tasarısının meclisten geçmesiyle birlikte GSS prim borcu olan vatandaşların mevcut borçları yeniden yapılandırılacak. Kanunla sadece GSS prim borçları değil SGK alacakları ve bunların cezaları da yapılandırma kapsamına dahil edildi.

Peki Kimler Aftan Faydalanabilecek?

Çalışmayan, aylık/geliri olmayan veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar arasından gelir testine hiç başvurmayanlar 2 Ocak 2017'ye kadar yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusunda bulunabilecekler. Herhangi bir işte çalışmayan ve sigortalı olmayıp da kendisine bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayanlar, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir/aylık almayanlar veya bu kişilere bakma yükümlüsü olmayanlar, genel sağlık sigortasının kapsamın dahilinde bulunmayanlar, üniversite öğrencisiyse 25 yaşını, lise öğrencisiyse ise 20 yaşını, okula gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişiler; çalışmaya başlamamışlarsa gelir testi yaptırmak zorundalar.

Yapılacak olan gelir testi sonucuna göre hanede yaşayan kişi başına düşen gelir; brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa (549 lira) bu kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanacak (yeşil kart).Fakat brüt asgari ücretin üçte biri ila brüt asgari ücret arasındaysa (549 - 1.647 lira arası) 65,88 lira prim ödenmesi, brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasındaysa (1.647 ila 3.294 lira) 197,64 lira prim ödenmesi gerekecek. Eğer brüt asgari ücretin iki katından fazlaysa (3.294 liradan fazla) 395,28 lira prim ödenmesi gerekecek.

Başvurular 01.09.2016'da başlıyor.