Kişilerin aylık ne kadar prim ödemeleri gerektiği gelir testi yapılarak ortaya çıkacak. 13 ayrı kuruma bağlanılarak, 28 ayrı parametre üzerinden kişinin gelir sorgulaması yapılacak.

Aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan bütün vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalacaklar.

01.01.2016- 31.12.2016 tarihlerinde geçerli olmak üzere ;

- Geliri brüt asgari ücretin üçte biri (549 TL) ile asgari ücret (1647 TL) arasında olanlar aylık 65,88 TL ödeyecek.
- Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı ( 3294 TL) arasında olanlar aylık 197, 64 TL ödeyecek.
- Geliri asgari ücretin iki katından(3294 TL) daha fazla olanlar aylık 395,28 TL zorunlu sağlık primi ödeyecek.
- Sosyal güvencesi olmayan ve gelir testi yaptırmayan vatandaşların da aylık geliri asgari ücretin iki katından (3294 TL) fazla kabul edilecek ve aylık 395,28 TL prim alınacak.

Kişiler bu şartlarda genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilecek.


Gelir tespitinde esas alınacak aile bireyleri
MADDE 10 –
(1) Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınır.
(2) Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmez.
(3) Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilir.
(4) Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmibeş yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir.
(5) Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.
(6) Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba için bakmakla yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılır.
(7) Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınır. Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK