Toplam 3 mesajın 1-3 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  akdenizli81 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  09.03-2007
  Son Giriş
  22.10-2015
  Saat
  20:21
  Yaşadığı Yer
  adana
  Mesaj
  51
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  T.C.
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
  Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı
  Adres: Ziyabey Cad. No:6 Pk:06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat:
  Tel: (0 312) 207 80 27 – 207 87 80 Faks: (0 312) 207 87 80 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
  Santral: (0 312) 207 80 00
  SAYI : B.13.2.SGK.0.11.04.00-774 07.09.2009
  KONU: Danıştay Kararı
  GENELGE
  2009/ 110
  Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay
  Onuncu Dairesinin 25.11.2008 tarih ve 2008/9164 E. sayılı kararı ile ‘29.09.2008 tarih ve 27012 mükerrer
  Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin (8.2)
  numaralı maddesinin 8. fıkrasında yer alan “Serbest diş hekimlikleri, Kurumla sözleşmesiz resmi sağlık
  kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin
  bedellerin ödenmesinde, SUT eki EK–7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınır.” kuralının ve 24.1.1.3.1
  maddesinde yer alan “(diş tedavileri EK–7 Listesine) göre faturalandırılır.” ibaresinin, yürütümü
  durdurulmuş olması nedeniyle;
  Kurumumuzca 28.01.2009 tarih ve 2009/18 sayılı Genelge yayımlanarak serbest diş hekimlikleri,
  Kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki
  teşhis, tedavi veya protezlerin Kurumca ödenecek bedelleri Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
  Komisyonunca yeniden belirleninceye ve serbest diş hekimi muayenehaneleri ile sözleşme yapılıncaya
  kadar, anılan tebliğin “8.2.Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık
  kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi” başlıklı maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 24.1.1.3.1 maddesinin
  son cümlesi “SUT eki EK-8 listesinde yer alan tutarlar üzerinden ücretlendirilir.” şeklinde yeniden
  düzenlendiği bildirilmiştir.
  Yine 31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 yılı Sağlık Uygulama
  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de aynı yönde düzenleme yapılmıştır.
  Bu kez Isparta Dişhekimleri Odası tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde,
  Danıştay Onuncu Dairesinin 14.07.2009 tarih ve 2009/3984 E.sayılı kararı ile ‘31.01.2009 tarih ve 27127
  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
  Tebliğin yürütülmesinin durdurulmasına’ karar verilmiştir.
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesi gereği ağız ve
  diş sağlık hizmetleri dahil Kurumumuzca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek
  bedellerinin belirleme yetkisi Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna verilmiş olması, 73 üncü
  maddesi gereği acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından kişilerce satın alınan sağlık
  hizmeti bedellerinin Kurumca ödenmesinin mümkün bulunmamaktadır.
  Ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 inci maddesinde ‘Danıştay, bölge idare
  mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının
  icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur’ hükmü
  doğrultusunda Kurumumuz kapsamındaki kişilerin ağız ve diş sağlığı hizmetleri için özel sağlık kurum ve
  kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde
  yapılan tedavi giderlerinin ödenebilmesi için aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
  1- Sevk İşlemleri;
  (a) Müracaat edilen sözleşmeli resmi sağlık kurumunca en az bir diş hekiminin de yer aldığı sağlık
  kurulu raporu ile kron ve protez tedavisine 180 gün, dolgu tedavisine 60 gün, diğer diş tedavilerine de 90
  gün içinde başlanamayacağının belirtilmesi ve kapsamda yer alan kişilerce talep edilmesi halinde serbest
  diş hekimliklerine, Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum veya kuruluşlarına, özel sağlık kurum
  veya kuruluşlarına sevkleri yapılabilecektir. Bu durumda, sağlık kurulu raporunda yapılması gereken
  tedavinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve sonrasında da sevki yapan sözleşmeli resmi kurumundaki diş
  hekimlerince tedavinin yapıldığının onaylanması gerekmektedir.
  T.C.
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
  Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı
  Adres: Ziyabey Cad. No:6 Pk:06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat:
  Tel: (0 312) 207 80 27 – 207 87 80 Faks: (0 312) 207 87 80 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
  Santral: (0 312) 207 80 00
  Hastalar, başvurdukları Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık kurulu
  raporunda imzası bulunan hekimin kendisinin, eşinin veya bunların ortaklarının özel
  muayenehanelerine/özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilemezler. Bu şekilde, sağlık kurulu
  raporunda onayı bulunan ve tedaviyi sağlayan hekimin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından
  yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir.
  (b) %40 ve üzerinde özürlü kişiler, diş tedavileri için özürlülük durumunu belgelendirmek
  suretiyle, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına veya serbest diş hekimliklerine doğrudan başvurabilirler.
  Başta zihinsel özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü
  kişilerin diş tedavileri lokal anestezi altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi altında müdahale
  gerekliliği söz konusu ise tedavinin, anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda
  genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel
  anestezi ile müdahale birimi olan sağlık kurumlarında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
  Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporun onaylı bir örneği düzenlenecek faturaya
  eklenecektir.
  2- Ödeme İşlemleri;
  (a) (1) numaralı maddede belirtilen düzenlemelere uygun olarak sevki yapılan kişilerin Kurumla
  sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis,
  tedavi veya protez bedelleri Türk Dişhekimleri Asgari Ücret Tarifesinde yer alan fiyatları tavan olmak
  üzere yapılan işleme ait fatura bedelini aşmamak üzere ödenir.
  (b) SUT eki EK-7 Listesinde (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için,
  tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi
  gerekmektedir.
  3- Kurumumuzca yayımlanan 28.01.2009 tarih ve 2009/18 sayılı Genelge yürürlükten
  kaldırılmıştır.
  Bu Genelge 07.09.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 2. #2
  Üye
  ELWAN* Avatarı

  Gerçek Adı
  elwan
  Üyelik Tarihi
  06.01-2010
  Son Giriş
  Saat
  Mesaj
  475
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Verdiğin bilgiler için tşkler.
  eline emeğine sağlık. engelli olarak hiç bir haktan yararlanmadım.
  bu siteden bişeyler öğreniyorum haklarımızıda kullanmak gerektiğini öğrendim..

 3. #3
  Üye
  Baben Avatarı

  Gerçek Adı
  Babür
  Üyelik Tarihi
  03.09-2005
  Son Giriş
  18.09-2010
  Saat
  12:56
  Yaşadığı Yer
  Konya
  Mesaj
  2.223
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0