İşaret parmagını bas parmak olarak gecırıyorlar bu smelıyatı olan var mı