Sosyal Güvenlik Kurumu alt ekstremite amputasyonlarında SUT ek5c'ye göre aşağıdaki ödemeleri yapıyor. Bilgi olması açısından


alt ekstremite protez - SGK alt ekstremite protezleri için ne kadar ödüyor? Prosedür nasıldır?

(A) ile işaretli protez-ortezler için fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerden birinin onayının yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

(A*) ile işaretli olan ortez-protezler için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman Hekimince düzenlenen Başhekim onaylı rapor gerekmektedir.