Üniversite döneminde kredi alıp da hala ödenmemiş olması durumunda;

Mal beyannamesindeki 7. bölümde Borç/Alacak Bilgileri kısmında

kendimizi borçlu gösterip Kredi Yurtlar Kurumunu da alacaklı olarak mı

göstermemiz gerekiyor?