kimler atandı bu kuruma?
izmiri istiyordum ancak ailemle uyuşamadık, izmiri yazmadım. vhki kadrosu samsuna atandım. ilk tercihimdi.
tercihten önce eniştem samsundaki kurumla görüştüğünde işiniz rahat olur 1700-1800 civarı maaşınız olur demişler.

kurumun sayfasında daha çok eksiklikler var, iletişim bilgileri falan nerde onu bulamadım. ancak kpss 2012/1 atamalarıyla ilgili duyurusu var.

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2012/1 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı (Başkanlığımız) teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir.
Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1. İnternet adresimizde yayınlanan 2012/1 KPSS Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle doldurulmuş ve silinti, kazıntı olmayan veya bilgisayarda doldurulmuş) aslı,
2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
3. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya
örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
4. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),
5. Mal Bildirim Beyannamesi (İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış) aslı,
6. Avukatlık Ruhsatının noter onaylı sureti (Avukatlık Kadrosuna yerleşenler için),
Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Başkanlık Makamının 11/07/2012 tarih ve 2332 sayılı onayına istinaden 31/07/2012 Salı günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bizzat elden teslim etmeleri (atama işlemlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesi ve evrak eksikliklerin tamamlanabilmesi için tercih sebebidir) veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup (postadaki gecikmelerden kişi kendisi sorumludur, Başkanlığımız hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir) belirtilen tarihe kadar evrakları ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır.

EVRAK TESLİM ADRESİ:
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK MAH. ADNAN SAYGUN CAD. NO:55
A BLOK 2. KAT ATAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SIHHİYE /ANKARA


bizden de ayrıca rapor isterler, aslı gibidir ya da noter onaylı mı olur orasını bilemem. evrak teslim adresi olarak da ankarayı göstermişler. bizde de ankara olursa ankaraya gidip elden verebiliriz, böylelikle postada geçecek zaman kaybından da kurtulmuş oluruz.