Tugay bey ; Bİr yılı doldurmadan acıkcası asil memur olmadan bir baska bir yere atanamazsınız