Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan 2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
Bu amaçla hazırlanan 2012-ÖMSS/KURA İle Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda, İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrolar yer almıştır. Tercih Kılavuzu, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.trinternet adresinden yayımlanacaktır.
Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için, 29 Nisan 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-ÖMSS’ye girilmiş ve ortaöğretim mezunları için ÖMSSP1, ön lisans mezunları için ÖMSSP2, lisans mezunları için ÖMSSP3 puanının alınmış olması ya da Kura Usulü Yapılacak Yerleştirme için başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar tercihlerini, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’ninhttp://ais.osym.gov.trinternet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.TOPLAM 7746 KADRO AÇILDI2012 yılı ÖMSS ve Kura ile Yerleştirme yapmak üzere 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca tercihler alınacaktır. Yerleştirmelerde, kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam 7.746 kadro için yerleştirme talebinde bulunulmuştur. Talep edilen toplam kadroların % 12,7’si İlköğretim(ortaokul) ve İlkokul, % 39,4’ü ortaöğretim, % 20,3’ü önlisans, % 27,5’i lisans düzeyindedir.Eğitim durumları itibariyle ÖMSS ve Kura sonuçlarına göre kadrolara yapılacak yerleştirmelerin dağılımı şu şekildedir: -ÖMSS sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak kadrolar; Ortaöğretim 3.052 2 Yıllık Yükseköğretim 1.574 Lisans(4 Yıllık Yükseköğretim) 2.132 TOPLAM 6.758 -Kura sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak kadrolar; İlköğretim(İlkokul) 124 İlköğretim(Ortaokul ) 864 TOPLAM 988 GENEL TOPLAM 7.746TERCİHLER NASIL YAPILACAK? 2012-ÖMSS/KURA ile Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na göre tercihler, 11-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için, 29 Nisan 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-ÖMSS’ye girilmiş ve ortaöğretim mezunları için ÖMSSP1, ön lisans mezunları için ÖMSSP2, lisans mezunları için ÖMSSP3 puanının alınmış olması ya da Kura Usulü Yapılacak Yerleştirme için başvuru yapılmış olması gerekmektedir. TERCİH YAPACAK ADAYLAR İÇİN UYARI ! 2012-ÖMSS/KURA ile Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak özürlü memur adaylarının kişisel durumlarına, kendi özelliklerine, aldıkları eğitimlere, sahip oldukları bilgi, belge ve sertifikalarının yanında özniteliklerine göre tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz. Zira 3 Ekim 2011 tarihinde yayınlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 10. Maddesi “ÖMSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder” demektedir. Ancak Yönetmelik'in 16. Maddesinde “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, iki yıl geçmedikçe tekrar yerleştirilemez” hükmü konulmuştur. Bu sebeple adayların yanlış tercih yaparak mağdur olmamaları için Yönetmeliğin söz konusu hükümlerini göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak özürlü memur adaylarının bilinçli tercih yapmaları ve mutlu olacakları bir kariyer seçmeleri en büyük arzumuzdur. Tercih ve yerleştirme sürecinde tüm özürlü memur adaylarına başarılar diliyoruz. 2012 ÖMSS/KURA TERCİHLERİNDE ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR 2012 ÖMSS/Kura tercihlerinde bulunacak adayların 2012 ÖMSS/Kura ile Özürlü Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunu dikkatlice okumaları, kılavuzda belirtilen hususlara uygun tercihlerde bulunmaları gerekmektedir.
  • Adayların, 2012 ÖMSS/Kura Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2012-ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.
  • Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.
  • Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.
  • Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
  • Kılavuzda düzenlenen “Başvurma Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
  • Tercih yapmak istediğiniz kadroları istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.


ÖMSS VE KURA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ ? Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl için özürlü memur alımı yapacakları münhal kadrolarını ve bu kadrolara ilişkin nitelikleri ilgili yılın Ekim Ayı sonuna kadar on-line olarak Devlet Personel Başkanlığına gönderecekleri hüküm altına alınmıştır. Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek özürlülerin tespiti amacıyla Özürlü Memur Seçme Sınavını (ÖMSS) ve/veya kurayı yapabilecek veya kendi adına yaptırabilecektir. Bu hükme istinaden, 19/10/2011 tarihi itibariyle Devlet Personel Başkanlığı adına söz konusu ÖMSS sonucuna göre veya kura ile yerleştirme işlemlerini yapması için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile protokol imzalanmıştır. 2012 ÖMSS Başvuruları ÖMSS’ye özürlü sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirlenmiş adayların başvurusu kabul edilmiştir. ÖMSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programından mezun olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda özürlü adaylar başvurabilmiştir. ÖMSS için başvurular 20 Şubat-7 Mart 2012 tarihleri arasında alınmıştır. Başvuru sürecinde adaylar, gerekli belgeler ile adres illerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sınava gireceği özür grubu ile diğer özürlü bilgileri alanları yazılı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini alarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurularını yapmıştır. ÖMSS bu çerçevede 29.04.2012 tarihinde 81 ilde ÖSYM tarafından yapılmıştır. Sınavda adayların özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmıştır. Testlerde toplam 60 soru bulunmaktadır ve sınav süresi 60 dakikadır. Ancak özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılmıştır.
ÖZÜR GURUBU EK SÜRE TOPLAM SÜRE
1)GENEL ÖZÜRLÜ GRUBU
a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal,
Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Özürlüler
-
60 dakika
b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger,
RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.),
Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,
disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar
20 dakika
80 dakika
c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak
soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları
40 dakika
100 dakika
2) GÖRME ÖZÜRLÜ GRUBU
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak
soru kitapçığını hiç okuyamayanlar
40 dakika
100 dakika
b) Soruları kendisi okuyabilenler
-
60 dakika
3) İŞİTME ÖZÜRLÜ GRUBU
20 dakika
80 dakika
4) ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ GRUBU
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak
soru kitapçığını hiç okuyamayanlar
40 dakika
100 dakika
b)Soruları kendisi okuyabilenler
20 dakika
80 dakika

  • ÖMSS için 81 ilde toplam 60375 adayın başvurusu alınmıştır.

  • ÖMSS başvurusu yapan adayların özür durumu ve eğitim seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Özür
Durumu
Orta Öğretim ve Dengi Önlisans Lisans Toplam Başvuru
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
1 Genel 30.883 64,1 4.972 70,3 3.698 71,9 39.553 65,5
2 Görme 7.725 16,0 1.194 16,9 1.050 20,4 9.969 16,5
3 İşitme 6.303 13,1 833 11,8 356 6,9 7.492 12,4
4 Zihinsel 3.241 6,7 72 1,0 40 0,8 3.353 5,6
Toplam 48.152 79,8 7.071 11,7 5.144 8,5 60.367 100
2012 Kura Başvuruları2012 Kura başvuruları 14.05.2012-25.05.2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Kuraya, özürlü sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirlenmiş ilkokul/ilköğretim/ortaokul mezunu veya mezun olabilecek adayların başvuru alınmıştır. Kura başvuruları için adaylar adres illerindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yaparak özür grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini alarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurularını yapmıştır. Başvuru yapan aday sayısı 65.800 dür.