Engelsiz Yaşam Fuarı'nda TEKSAN İnovatif/Engelliler.Biz standına davetlisiniz
Sayfa 1 / 2 12 SonSon
Toplam 22 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  twilight Avatarı

  Gerçek Adı
  EsEsEsEs
  Üyelik Tarihi
  14.10-2010
  Son Giriş
  17.11-2017
  Saat
  21:33
  Yaşadığı Yer
  Başkent
  Mesaj
  653
  Alınan Beğeniler
  20
  Verilen Beğeniler
  29

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Sınavda çıkabilecek soru kalıplarını bu kısımda paylaşalım arkadaşlar.Evde çalışamayan fakat iş yerinde netten takip etmek isteyen arkadşlara duyurulur.
  1. Kitap, bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler, ne kadar azdır! Oysaki, şiirler ve romanlar, yaratıcılarının türlü iş tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir; onlarla eksiklerimizi gideririz. Bir şeyler öğrenmek için roman veya şiir okudu¬ğumuzu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğret-mek, bazı doğruları göstermek amacı ile yazmamıştır ki.
  Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Sanat eseri yaratmanın zorluğuna
  B) Kimsenin öğrenmek için okumadığına
  C) Sanatçıların öğüt vermek amacıyla yazmadığına
  D) Okuyucunun kitaplar aracılığıyla yazarın tecrübelerinden yararlandığına

  2. Bugünkülerin şiirlerini okurken bunlar yarına kalabilecek, yarın da okunabilecek şiirler¬dir, diyemiyorum. Bilirsiniz ki gençlerden yana olmayı severim ama olamıyorum artık. İçime şüphe girdi bir kere. Genç şairler arasında da umut beslediklerim var ama ilk okuduğumda hoşuma gitmiş olsa dahi daha sonraları hiçbi¬rinin şiirini hatırlayamıyorum. Şiir, güzel eser bizde bir iz bırakmalı değil mi? Yeni şiirler bırakmıyor o izi.
  Parçada yazar hangi durumdan yakınmaktadır?
  A) Yeni şiirde anlam yerine biçime önem verilmesinden
  B) Şiirlerin etkileyici ve kalıcı özellik göstermemesinden
  C) Genç şairlerin geleneği hiçe sayıyor olmalarından
  D) Şiirde konu seçimine gereken özenin gösterilmemesinden

  3. Bu dünyada başarı kazanmış bir kişi olarak yaşamak istersen hayatın gerçeklerini öğrenmen gerekir. Hepimizin sınırlamalarımıza rağmen bazı yeteneklerle zenginleşmiş olduğumuzu bilmemiz dengeyi sağlar. Bu mira¬sı inkâr etmeye kalkışmak her girişimden ye¬nik çıkmamıza sebep olur. Oysa kişiliğimize, başkalarının yaşamına göre şekil vermeye çalışmak yerine kendi yeteneklerimizi kabul eder ve onları geliştirirsek mutluluğa ulaşmamız kolaydır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta verilen öğütlerden biri değildir?
  A) Kendine güvenerek ve kendinin farkına vararak adım atmalısın.
  B) Mutlu olmak istiyorsan başkaları gibi olmamaya çalışmalısın.
  C) Başarıya ulaşmak için yeteneklerin doğrultusunda ilerlemelisin.
  D) Yeteneklerinin seni herkesten üstün yaptığını bilip ona göre hareket etmelisin.

  4. Sahipsiz, çaresiz ve yalnız dolanıyordum, göz gözü görmeyen sis bulutunda. Üstümde ağır bir yük taşıyor gibi adımlarımı ağır basıyor¬dum. Ne yaptığımı bilir bir görüntüm vardı ama hiçbir şey bilmiyordum. Sorular vardı cevaplanması gereken. Ve ben, soruları dur du¬rak bilmeden kovalarken bulmuştum kendimi.
  Bu paragraftaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ne yapacağını bilmez bir hâlde olduğu
  B) Yalnız kalmaktan korktuğu
  C) Sıkıntılı bir dönemden geçtiği
  D) Sorularına cevap aramaya çalıştığı

  5. “Kurum” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Vapur dumanı ve baca kurumuyla saçlarım kapkara olmuştu.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Toplumun temel kurumlarından biri de ailedir.
  B) Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürürdü.
  C) Bütün kurumlarıyla devlet değişim içindedir.
  D) Yüzüne kurum sürüp çeşmeye giderdi.

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
  A) Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz.
  B) Düşüncenin gerçek özgürlüğü, belli kalıplar içinde düşünmemektir.
  C) Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde bü¬yüklük yoktur.
  D) Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.

  7. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Başımızı sokacak iyi kötü bir evimiz vardı.
  B) Bu kalemle ancak bu kadar yazılır.
  C) Yalının en güzel ve geniş odası bizimdi.
  D) Yavaş adımlarla arkasına bakmadan gidiyordu.

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
  A) Takvimin yapraklarını iki gündür koparmadım.
  B) Karşılıklı mektuplaşmaları üç yıl sürdü.
  C) Yurdumuzda her mevsim denize girilir.
  D) Lambayı pencerenin karşısına astı.

  9. “Eyvah, çocuk düştü ()” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işa¬retlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) . B) , C) ! D) ?

  10. “Hiçbir şey düşünmeden...” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümle “şansı yaver giden bir insanın durumu”nu anlatır?
  A) birilerinin fikrini almadan karar verebileceğimi sanmıyorum.
  B) hemen karar verebilen insanlara hayret ediyorum.
  C) başladığım bu işte bu kadar başarılı olabileceğimi tahmin bile etmemiştim.
  D) giriştiğim tüm işlerde hayal kırıklığına uğradım.

  11. Atatürk’ün geçici kabri aşağıdaki yerlerden hangisidir?
  A) Anıtkabir
  B) Etnografya Müzesi
  C) Dolmabahçe Sarayı
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

  12. Türkiye’de yeniliklerin ve gelişmelerin sürekliliği, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereğidir?
  A) Laiklik B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik D) İnkılapçılık

  13. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında gerçekleştirilen yenilikler¬den biri değildir?
  A) Kooperatifçiliğin özendirilmesi
  B) Aşar vergisinin kaldırılması
  C) Etibankın kurulması
  D) Ziraat okullarının açılması

  14. Türk Medenî Kanunu, hangi ülkenin medeni kanununun yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur?
  A) Almanya B) Fransa
  C) İsviçre D) İtalya

  15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde kurulan siyasi partilerden (fırka) biri değildir?
  A) İttihat ve Terakki Fırkası
  B) Cumhuriyet Halk Fırkası
  C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  16. Lozan Barış Antlaşması görüşmelerine katılan Türk heyetinin başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rauf Bey
  B) Fevzi Paşa
  C) İsmet Paşa
  D) Mustafa Kemal Paşa

  17. TBMM Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesini hangi tarihte vermiştir?
  A) 5 Ağustos 1921 B) 19 Eylül 1921
  C) 26 Ağustos 1922 D) 9 Eylül 1923

  18. Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerarası alanda imzaladığı ilk siyasi antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lozan Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Ankara Antlaşması

  19. İzmir ve çevresi ile Trakya’nın Yunanistan’a verilmesi kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?
  A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda
  B) Paris Barış Konferansı’nda
  C) Mudanya Konferansı’nda
  D) Londra Konferansı’nda

  20. Mustafa’ya öğretmeni tarafından “Kemal” adı, hangi okuldaki öğrenimi sırasında verilmiştir?
  A) Mahalle Mektebi
  B) Şemsi Efendi İlkokulu
  C) Selanik Askerî Rüştiyesi
  D) Manastır Askerî İdadisi

  21. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerinden biridir?
  A) Kişilere sosyal güvenlik sağlanması
  B) Dinin, devlet işlerine karıştırılmaması
  C) Kişilerin düşünce özgürlüğüne sahip olması
  D) Devlet yöneticilerinin millet tarafından seçil-mesi

  22. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ülke güvenliğinin sağlanması
  B) Devlet otoritesinin güçlendirilmesi
  C) Bütün insanların onurlu bir yaşama sahip ol¬ması
  D) İnsanların toplum kurallarına uygun davran-ması

  23. Aşağıdakilerden hangisi, vatandaşların ülke yönetimine katılımını sağlayan haklardandır?
  A) Seçme ve seçilme hakkı
  B) Sosyal güvenlik hakkı
  C) Mülk edinme hakkı
  D) Yerleşme ve seyahat hakkı

  24. I- Cumhurbaşkanı
  II- Türkiye Büyük Millet Meclisi
  III- Bakanlar Kurulu
  T.C. Devleti’nde “yürütme” yetkisi ve görevi yukarıda verilenlerden hangilerine aittir?
  A) I - II B) I - III
  C) II - III D) I - II - III

  25. Kamu kavramı aşağıdakilerden hangisini ifa¬de eder?
  A) Aynı meslekte çalışanları
  B) Sivil toplum kuruluşlarını
  C) Devlet çalışanlarını
  D) Toplumun tümünü

  26. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin delta ovalarına örnek gösterilemez?
  A) Çukurova
  B) Bafra Ovası
  C) Erzincan Ovası
  D) Büyük Menderes Ovası

  27. Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin ekimi ve üretimi Tarım Bakanlığının belirlediği yerlerde özel izinle yapılmaktadır?
  A) Arpa B) Buğday
  C) Haşhaş D) İncir

  28. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde sanayi faaliyetleri daha çok gelişmiştir?
  A) Konya B) İzmit
  C) Erzurum D) Sivas

  29. Aşağıdaki illerden hangisi Batı Anadolu Deprem kuşağının etkisi altındadır?
  A) Bingöl B) Amasya
  C) Muş D) Aydın

  30. Yer şekilleri ve iklim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki illerin hangisinde heyelan olaylarının daha az yaşandığı söylenebilir?
  A) Konya B) Artvin
  C) Rize D) Zonguldak

  31. Kerem ile annesinin şimdiki yaşlarının toplamı 31’dir. 2 yıl sonra annesinin yaşı Kerem’in ya¬şının 4 katına eşit olacağına göre, Kerem şimdi kaç yaşındadır?
  A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

  32. Bir toptancı herbirinde 60 kalem bulunan 3 kutu kalemi 400 TL’ye satın almıştır. Her bir kalemden 1 TL kâr etmesi için bu toptancı kalemlerin tamamını kaç TL’ye satmalıdır?
  A) 460 B) 540 C) 580 D) 620

  36. 451a sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için a en küçük kaç olmalıdır?
  A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

  37. Bir torbada aynı niteliklerde 2 sarı, 4 yeşil ve 6 mavi bilye bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi veya yeşil renkli olma olasılığı nedir?
  A) 6 1 B) 11 2 C) 2 1 D) 6 5

  38. Çevresi 36 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu, uzun kenarının uzunluğunun yarısına eşittir. Bu dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
  A) 72 B) 54 C) 48 D) 36

  40. Bir geziye katılan öğrencilerin % 80’i müze ziyaretine, geriye kalanı alışveriş yapmaya gitmiştir. Alışveriş yapmaya 6 kişi gittiğine göre, bu geziye kaç kişi katılmıştır?
  A) 30 B) 24 C) 20 D) 18

  41. Aşağıdakilerden hangisi örgütün kültürel yapısının işlevleri arasında yer almaz?
  A) Çalışanların örgütsel sorunlarına çözüm bul-mak
  B) Çalışanları, paylaştıkları örgütsel kültür yoluyla örgüte bağlamak
  C) Örgütün hiyerarşik yapısının gücünü, kültürel yapı ile destekleyerek yönetime kolaylık sağ¬lamak
  D) Çalışanları, örgütsel kültürle bütünleştirmekten ziyade, kendi kültürlerini ön planda tutmaları¬nı sağlamak

  42. “Örgütlerin, yalnızca kendi çıkarları için değil toplumun ve çevrenin çıkarlarını da gözetmesi gerekir. Kaliteli ürün ve hizmet üretmek, çevre sorunlarına duyarlı olmak, halkın istek ve şikâyetlerini dikkate almak, çalışanların hak ve hukukuna saygılı olmk, çalışanların kararlara katılımını sağlamak, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere yer vermek” bir örgütün hangi işlevleri arasında yer alır?
  A) Denetleme
  B) Propaganda
  C) Sosyal sorumluluk
  D) Reklam ve pazarlama

  43. Verimli çalışmanın birinci esası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğru işi yapmak
  B) İşi doğru yapmak
  C) Doğru personeli seçmek
  D) Çalışanların sadece bedeninin değil, beynini, zihnini ve zekâsını da işin içine katmak

  44. Doğru ve sağlıklı bir iletişim için “geri bildirim”de yer alması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
  A) Önce üzerinde fikir birliği olmayan noktaları, sonra anlaşılan noktaları açıklığa kavuşturmak
  B) Kodu açılan mesaj ile kodlanan mesajın anlam bütünlüğünü kontrol etmek
  C) Duygusal gerginliğin bedene ve ses tonuna yansımasını önlemek
  D) Ana konuyu kaçırmamak ve özetlemeler yap¬mak

  45. Yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Üstlere “Ali Bey, Müdür Bey” diye, akranlara ya da astlara ise “beyefendi/hanımefendi” diye hitap edilmelidir.
  B) Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma hakkı asta ya da telefon edilene aittir.
  C) Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyareti yapılmalıdır.
  D) Üstlerin makamında oturacağınız koltuk işaret etmediği sürece masaya en yakın sağ (üste göre sol) koltuktur.
  46. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre faksla yapılan yazışmaların, kaç gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir?
  A) Üç B) Beş C) Yedi D) On

  47. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?
  A) Uyarma
  B) Kınama
  C) Aylıktan kesme
  D) Derece ilerlemesinin durdurulması

  48. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bu Kanun’un kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder?
  A) Teknik Hizmetler Sınıfı
  B) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
  C) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
  D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

  49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının görev ve sorumlulukla¬rıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Devlet memurları amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görev-lerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
  B) Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
  C) Amir, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecbur değildir.
  D) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumlu¬luktan kurtulamaz.

  50. “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”
  Yukarıda açıklanan Türk Millî Eğitiminin Temel İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fırsat ve imkân eşitliği
  B) Genellik ve eşitlik
  C) Eğitim hakkı
  D) Yöneltme


  TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
  1. A 2. B 3. D 4. B 5. D 6. A 7. A 8. B
  9.C 10. C 11. B 12. D 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. C 19. B 20. C 21. A 22. C 23. A 24. B 25. D
  26.C 27. C 28. B 29. D 30. A 31. A 32. C 33. B 34. C 35. B 36. C 37. D
  38 A 39. D 40. A 41. D 42. C 43. A 44. A 45. D 46. B 47. D 48. C 49. C 50. B.

 2. #2
  Üye
  besalti20 Avatarı

  Gerçek Adı
  celal beşaltı
  Üyelik Tarihi
  15.02-2009
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  01:23
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  1.985
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Cıkmıs sorular bunlarıın sorulacagını zannetmıyorrum

 3. #3
  Üye
  golden_heart Avatarı

  Gerçek Adı
  ismail
  Üyelik Tarihi
  21.03-2011
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  16:03
  Yaşadığı Yer
  Çorum
  Mesaj
  1.459
  Alınan Beğeniler
  23
  Verilen Beğeniler
  12

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  bende bu sorulardan yüzlerce var..ama artık 5 şıklı olacağı için bu sorulardan zor olacaktır..

 4. #4
  Üye
  Birtan07 Avatarı

  Gerçek Adı
  Birtan07
  Üyelik Tarihi
  09.07-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  17:40
  Yaşadığı Yer
  Antalya
  Mesaj
  1.108
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Matematik sorularının çözümleri (2010 MeB Önlisans sorularıdır)
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: twilight Mesajı Gör
  31. Kerem ile annesinin şimdiki yaşlarının toplamı 31’dir. 2 yıl sonra annesinin yaşı Kerem’in ya¬şının 4 katına eşit olacağına göre, Kerem şimdi kaç yaşındadır?
  A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
  Kerem yaşı =x ise
  Annesi =31-x olur
  2 yıl sonra 4(x+2)=33-x
  4x+8=33-x
  5x=25
  x=5 Keremin yaşı
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: twilight Mesajı Gör
  32. Bir toptancı herbirinde 60 kalem bulunan 3 kutu kalemi 400 TL’ye satın almıştır. Her bir kalemden 1 TL kâr etmesi için bu toptancı kalemlerin tamamını kaç TL’ye satmalıdır?
  A) 460 B) 540 C) 580 D) 620
  Toplam Kalem 60.3=180+400=580.1=580 Tl satmalı


  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: twilight Mesajı Gör
  36. 451a sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için a en küçük kaç olmalıdır?
  A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
  3 ile kalansız bölüm için rakamları toplamı 3 ve 3ün katı olmalı idi
  en küçük değeri ise 2 olur

  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: twilight Mesajı Gör
  37. Bir torbada aynı niteliklerde 2 sarı, 4 yeşil ve 6 mavi bilye bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi veya yeşil renkli olma olasılığı nedir?
  A) 6 1 B) 11 2 C) 2 1 D) 6 5
  Bu tip soruda veya dediği için toplayacaz
  6/12+4/12
  10/12=5/6
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: twilight Mesajı Gör
  38. Çevresi 36 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu, uzun kenarının uzunluğunun yarısına eşittir. Bu dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
  A) 72 B) 54 C) 48 D) 36
  Uzun Kenar 2x ise Kısa Kenar x olur
  2(2x+x)=36
  3x=18
  x=6 Kısa kenar ise uzun kenar 12 olur

  alan =72 olur yani a.b
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: twilight Mesajı Gör
  40. Bir geziye katılan öğrencilerin % 80’i müze ziyaretine, geriye kalanı alışveriş yapmaya gitmiştir. Alışveriş yapmaya 6 kişi gittiğine göre, bu geziye kaç kişi katılmıştır?
  A) 30 B) 24 C) 20 D) 18
  Toplam da 100x ise

  20x alışveriş yapmış ve 6 kişi imiş
  80x kaç kişi olur

  80x.6/20x =24 kişi vardır

  24+6=30 kişi geziye katılmıştır

 5. #5
  Üye
  hakanım Avatarı

  Gerçek Adı
  why
  Üyelik Tarihi
  11.08-2006
  Son Giriş
  06.01-2016
  Saat
  11:38
  Yaşadığı Yer
  AKDENİZ
  Mesaj
  313
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Meriç’in elinde kırmızı ve beyaz renklerde toplam
  10 top vardır. Meriç bu topları iki torbaya her bir torbada
  en az bir kırmızı ve bir beyaz top olacak şekilde
  dağıttıktan sonra şunları söylüyor:
  “Birinci torbada 3 kırmızı top vardır. Torbalardan rastgele
  birer top çekildiğinde topların ikisinin de kırmızı
  olma olasılığı1/2’dir.”

  buna göre ikinci torbada kaçtane beyaz top vardır ????
  a ) 1 b ) 2 c ) 3 d ) 4 e ) 5

 6. #6
  Üye
  SphiNX Avatarı

  Gerçek Adı
  isa
  Üyelik Tarihi
  06.08-2008
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  17:06
  Yaşadığı Yer
  Antalya
  Mesaj
  1.034
  Alınan Beğeniler
  40
  Verilen Beğeniler
  25

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bencede bu tür sorular çıkmaz daha zor olacaktır. sınavı yapan ösy orda bi durup iki kere düşünüp 5. şıkkı unutmamalıyız

  Sallayıp tutma şansımız %25 den %20 ye düştü

 7. #7
  Üye
  AYBAROGLU Avatarı

  Üyelik Tarihi
  22.11-2008
  Son Giriş
  30.03-2015
  Saat
  19:29
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  364
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  arkadaşlar acaba Türkçede cümlenin öğeleriyle ilgili bir soru çıkma ihtimali var mı?

 8. #8
  Üye
  Plumeria Avatarı

  Gerçek Adı
  Gül
  Üyelik Tarihi
  12.10-2010
  Son Giriş
  24.10-2017
  Saat
  15:38
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  2.387
  Alınan Beğeniler
  10
  Verilen Beğeniler
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhabalar.Bence de elinde kitap bulunan deneme sınavı tarzında olan sorular paylaşılabilir. O çıkmaz,bu çıkmaz diye düşünürsek neye çalışalım ?

  Aybaroğlu = Bence cümlenin öğeleri çıkar..Ne sorsunlar zaten başka..

  ÖMSS kitabında Tükrçe bölümünde :
  -Sözcüklerde anlam özellikleri
  -Cümlede,paragrafta anlam
  -Paragrafın yardımcı düşünceleri
  -Düşünceyi geliştirme yolları
  -Yazım kuralları,noktalama işaretleri
  -Ses bilgisi
  -Sözcüğün yapısı
  -Sözcüğün türü,cümlenin öğeleri
  -Cümle türleri
  -Anlatım bozuklukları

  Mevcut..Demek ki hepsinden sorumluyuz..


  Ve holosko = Ben ve birçok arkadaş yargı yayınlarının kitabını aldık.Diğerleri nasıl bilmiyorum ama aldığında sayfa kontrolü yap bazılarında basım hatası var hatta sorularda yada şıklarda bile basım hatası var.

 9. #9
  Üye
  CrystaL Avatarı

  Gerçek Adı
  Ferman
  Üyelik Tarihi
  06.08-2009
  Son Giriş
  26.10-2017
  Saat
  04:28
  Yaşadığı Yer
  İSTANBUL
  Mesaj
  962
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  7

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Plumeria; Teşekkürler Çok İyi Oldu Bunları Paylaşman Kitap'da Matematik Bölümünde Hangi Konular Var ?

 10. #10
  Üye
  Plumeria Avatarı

  Gerçek Adı
  Gül
  Üyelik Tarihi
  12.10-2010
  Son Giriş
  24.10-2017
  Saat
  15:38
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  2.387
  Alınan Beğeniler
  10
  Verilen Beğeniler
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Matematik konuları :

  -Temel kavramlar
  -Basamak kavramı ve sayı çözümlenmesi
  -Sayı sistemleri
  -Bölme-bölünebilme kuralları
  -Obeb-okek
  -Rasyonel sayılar
  -Mutlak değer
  -Üslü,köklü sayılar
  -Çarpanlara ayırma
  -Oran-orantı
  -Denklemler

 11. #11
  Üye
  AYBAROGLU Avatarı

  Üyelik Tarihi
  22.11-2008
  Son Giriş
  30.03-2015
  Saat
  19:29
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  364
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  teşekkürler plumeria yargı yayınevinin çıkarmış olduğu kitap gerçekten çok hatalı anlatılmayan konudan soru sormuşlar şıklarda yanlışlıklar var bu dediğim tarih konusunda gözlemleyebildiğim sadece...

 12. #12
  Üye
  slimer Avatarı

  Gerçek Adı
  noury
  Üyelik Tarihi
  31.12-2010
  Son Giriş
  07.11-2017
  Saat
  16:48
  Mesaj
  330
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  coğrafya ve tarih konuları hangi üniteleri kapsıyor

 13. #13
  Üye
  KRAL Avatarı

  Gerçek Adı
  KaDiR
  Üyelik Tarihi
  18.07-2011
  Son Giriş
  27.09-2016
  Saat
  01:36
  Yaşadığı Yer
  İsTaNBuL
  Mesaj
  281
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Aşağıda yer alan linklere göz atabilirsiniz.. Hepinize başarılar


  https://hotfile.com/dl/151122364/e99f976/gnkltrden.10.pdf.html


  https://hotfile.com/dl/151434381/18a81d0/gnkltrden.11.pdf.html

  http://hotfile.com/dl/151829512/f080aca/TEST2.zip.html


  http://hotfile.com/dl/151829512/f080aca/TEST2.zip.html

  ÖMSS’DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI
  Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
  1) Türkçe 15
  2) Matematik 15
  Genel Kültür Testi Soru Sayısı
  1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
  2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
  3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
  4) Türkiye Coğrafyası 5
  5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve
  Güncel Sosyoekonomik Konular 6

 14. #14
  Üye
  fatma_24 Avatarı

  Gerçek Adı
  Fatma
  Üyelik Tarihi
  01.04-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  120
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  yandık

 15. #15
  Üye
  Bio Avatarı

  Gerçek Adı
  ibrahim
  Üyelik Tarihi
  21.09-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  18:21
  Yaşadığı Yer
  mersin
  Mesaj
  4.240
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: fatma_24 Mesajı Gör
  yandık
  Ders çalışırsak yanmayız
Sayfa 1 / 2 12 SonSon