17.02.2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı


29 Nisan 2012 tarihinde yapılacak olan Özürlü Memur Seçme Sınavı Ön Kabul ve Müracaatlarını almak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından engelli vatandaşlarımızın müracaat ve Ön Kabul İşlemleri İZFAŞ Fuar Alanı 5 Nolu Atlas Pavyonunda; 20 Şubat – 02 Mart 2012 tarihlerinde, 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Fuar Lozan kapısı girişinde hazır bulunacak Müdürlüğümüze ait servis aracı isteyen müracaatçıları, müracaat alanına ulaştıracaktır.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini Almak İçin İl Müdürlüğümüze ÖMSS’ye Başvuracak Tüm Özürlü Adayların Getirmesi Gereken Belgeler Aşağıda Belirtilmiştir;
18 yaş ve üzeri özürlü vatandaşlarımızın Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, üzerinde %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporu veya “aslı gibidir” kaşeli fotokopisi Diploma veya mezuniyet durumunu gösterir belge ve fotokopisi Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) fotokopisi Adayın özür grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları) İşitme özürlüler için ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olduklarını belgelemek amacı ile aşağıdaki belgelerin en az biri
****Okudukları ilkokul diploması veya onaylı bir örneği ve fotokopisi
****Kaynaştırma okullarında okuyanların ilkokullarını işitme özürlü olarak kaynaştırma okullarında geçirdiklerini açıklayan okullarından alacakları belge
****İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olduğunu açıkça gösteren özürlü sağlık kurulu raporu
****İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olduğunu gösteren diğer belgeler (Kulaklık veya işitme cihazı faturası vb.)

Kuraya; ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunu olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru süresi 14 Mayıs 2012 tarihinde başlayacak, 25 Mayıs 2012 tarihinde sona erecektir.

http://www.izmir-shcek.gov.tr/?m=Haberler&id=823