ÖSYM Tarafından Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru 19-03-13 09:26
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı kadrolara yerleştirilen adayların; 1- ÖMSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Dört yıllık yüksek öğrenimi bitirdiğine ilişkin öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydı olup, olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, (terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair)
7- “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporu,
8- Mal bildirim beyannamesi, (Kurumdan temin edilecektir.)
9- Herhangi Bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (Kurumdan temin edilecektir.)
11- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak İl’lerine yerleşenler Vergi Dairesi Başkanlıkları İnsan Kaynakları Müdürlüğüne,

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Çanakkale, Çorum, Düzce, Elazığ, Kars, Kırşehir, Isparta, Kırklareli, Rize ve Yozgat İl’lerine yerleşenler ise Defterdarlık Personel Müdürlüklerine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecek ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması cihetine gidilecektir.

Duyurulur.

<- Geriye: Gelir İdaresi Başkanlığı