ÖMSS İle Kurumumuza Atanan Adaylardan İstenilen BelgelerÖMSS/2013 ile ÖSYM’ce Kurumumuza yerleşen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri18/03/2013 – 05/04/2013 tarihleri arasında Saat 17:00’ye kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA adresine Şahsen veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER :
1- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre alınmış Sağlık Kurulu Raporu
2- Askerlik Belgesi Fotokopisi (Terhis,Tecil veya Muaf olduğuna dair)
3- ÖMSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
4- 4 Adet Fotoğraf (Yeni Çekilmiş)
5- Diploma Fotokopisi
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7- Personel Beyan Formu
8- Personel Bilgi Formu
9- Mal Bildirim Formu ( Örnek ve Boş form) 10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşme FormuNOT: 7-8-9 ve 10’da istenilen belgeler www.tkgm.gov.tr Ana Sayfadaki Birimlerimiz
başlığı altında bulunan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Formlar bölümünde
mevcuttur.
ÖNEMLİ UYARI: 1-Kurumumuz emrine ataması yapılan Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2-Bilgisayar İşletmeni olarak yerleşen Adaylar M.E.B. Onaylı Bilgisayar
Sertifikası veya Bilgisayar dersi gördüğünü gösterir bir belge ibraz
etmesi gerekmektedir.
7'den 10'a kadar istenen belgeleri bilgisayarda doldursam yazıcıdan çıkartıp tarihini atsam imzami atsam olurmu arkadaşlar
kaynak:Tapu ve Kadastro Genel Mdrl - MSS le Kurumumuza Atanan Adaylardan stenilen Belgeler balkl haber...