ÖMSS sonucuna göre Kurumumuza yerleştirilen Engelli Memur adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı belgelerle birlikte en geç 29/03/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.Gerekli Belgeler:

  1. İş Talep Formu (indirmek için tıklayınız.)
  2. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
  3. Diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi biri
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  5. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
  6. Mal Bildirimi Beyannamesi (indirmek için tıklayınız
kaynak:Sınav ve İhale İlanları - Meteoroloji Genel Müdürlüğü