2012 YILI ÖMSS /KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME BAŞVURUSUNDA
31/08/2012 TARİHİNE KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR
1- Özürlü Sağlık Kurulu Raporu. (Rapor süreli ise geçerlilik süresi dolmamış olması gerekiyor.)
2- Gerekli ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 40’ ıncı maddesi gereğince kazai
rüşt kararı.
3- Öğrenim durumları bakımından;
a) Diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde
öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha
sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgeler.
b) Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte
denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim
Kurulunca verilecek belgeleri.
c) Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi (yurt içi üniversiteleri olarak değerlendirildiğinden) mezunlarından denklik
belgesi istenmeyecektir.
d) Mezun olabilecek durumda iken sınav ve yerleştirme başvuru imkanı sağlanan adayların
atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 20/07/2012
tarihi itibariyle ÖMSS başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olduğunu
gösterir belge.
4- Kamu Kurum ve kuruluşlarında halen aday ya da asli devlet memuru olarak çalışmakta iken
ilimize yerleştirilen adayların görev yaptıkları kurumlarca onaylanmış muvafakat
belgesi.(Kurumundan muvafakat verilmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.)
5- 3 Adet vesilkalık fotoğraf.
6- Mal Bildirim Beyannamesi.
7- Müdürlüğümüze başvuru esnasında verilecek olan Özürlü Atama Başvuru Formu. (Başvurular
şahsen yapılacaktır.)
Not : Evrakları 31/08/2012 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeyen adayların atamaları
yapılmayacaktır.

istanbul Meb/2012/1ömss de Bunları istemiş bugünde sanırım aynılarını ister sanırsam ...Alıntı yapılan linlk STANBUL L MLL ETM MDRL-zrl Memur Yerletirme Bavurularnda Gerekli Olan Evraklar