AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ENGELLİ İSTİHDAMI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

Engelli bireylerin istihdamı, bizim için 2012 yılının en öncelikli konusu olmuştur. Öncelikle, hizmet anlayışımız, yardım odaklı hizmet anlayışından, eğitim ve istihdamı destekleyecek bir modele dönüştürülmüştür. Bu kapsamda engelli istihdamı için dört ana hedef belirlenmiştir:

1. Kamuda istihdam
2. Özel sektörde istihdam
3. Engelli bireylerin kendi işlerini kurabilmeleri yani girişimcilik programı ve
4. Korumalı iş yerleri

Kamuda engelli istihdamının önünü açmak amacıyla ilk kez 2012 yılında ülkemizde Engelli Memur Seçme Sınavı düzenlendi. Daha önce kamuda memur olmak isteyen engelli bireyler, KPSS sınavına girmekte, ayrıca her kamu kurumu da kendi içinde ayrı bir mülakat sınavı düzenlemekteydi. Bu sınavlarda gören ile görmeyen, duyan ile duymayan, elini kullanabilenle kullanamayan aynı şartlarda rekabet etmeye çalışmaktaydı. İlk kez gerçekleştirilen Engelli Memur Seçme Sınavı ile bu haksız rekabet koşulları ortadan kaldırıldı ve her engelli bireyin kendi engel durumuna özel hazırlanmış soru ve yöntemlerle sınava girmesi sağlanmış oldu. Sınav başvuru mekanlarından, sınav salonlarına kadar tüm alanlar engelli kardeşlerimiz için erişilebilir olarak düzenlendi ve sorunsuz bir şekilde sınava girmeleri sağlandı. 60 bin civarında başvurunun olduğu bu sınav için 100 TL’lik sınav ücretinin 75 TL’si Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanmış oldu. Ayrıca 60 bin civarında da lise mezunu olmayan engelli bireyler için kura ile yerleştirmeye başvuru oldu. İlk yerleştirme için ayrılan 7746 kadroya 2174 ortaöğretim, 1093 önlisans, 999 lisans mezunu aday sınavla, 988 aday ise kurayla yerleşmiş oldu. Bu ilk yerleştirme neticesinde 380 zihinsel engelli, 327 işitme ve konuşma engelli, 883 görme engelli ve 2667 bedensel engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan engelli kardeşimiz memuriyete başlamış oldu.

Aynı sınavın sonuçlarıyla ÖMSS’de ikinci yerleştirmeyi yapmak üzere çalışmalar başlatıldı. Tüm kamu kurumlarının büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu bu çalışma neticesinde ikinci yerleştirme için de 8000 civarında kadro belirlenmiş oldu. İlk yerleştirme sonucunda karşılaşılan nitelikli kadroların boş kalmaması amacıyla, bu kez daha titiz çalışıldı ve mümkün olduğu kadar, nitelik tanımları genişletildi. İkinci yerleştirmeler için, bu ay bitmeden yeniden tercihlerin alınması ve Mart ayı içinde de yerleştirmelerin yapılmış olması hedeflenmektedir. 2012 ve 2013 döneminde, tek bir sınavla 15 bin civarında kadro açılmış ve yerleştirmeler hızla tamamlanmaya başlanmıştır. Bu çalışma, kamudaki engelli kontenjanı tamamen dolana kadar devam edecek ve dünyaya da örnek teşkil edecektir.
Özel sektörde istihdam için, 2005 yılından bu yana uygulanan yüzde üç engelli çalıştırma zorunluluğu ve engelli çalıştıran işverenlere sağlanan teşvikler meyvelerini vermeye başlamış, 2002-2012 yılları arasında işçi olarak işe yerleştirilen engelli sayılarında düzenli bir artış olmuş ve 2002’de 11 bin civarında olan sayının 2012’de 35 binleri bulduğu gözlenmiştir. Bundan sonraki hedefimiz, iş yerlerinin engelli bireyler için nasıl düzenlenebileceğine ilişkin işverenlere rehberler hazırlamak ve böylece, engelli bireyi tanımamaktan kaynaklanan güçlüklerin de önüne geçmek olacaktır.

Girişimcilik programıyla, bugüne kadar sadece kamuda istihdam ve özel sektörde istihdam olarak ele alınan engelli istihdamına yeni bir boyut daha kazandırılmaktadır. Engelli bireylerin, özellikle de yaratıcılık gerektiren alanlarda son derece başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Bu yaratıcığı, kendi işlerini kurabilme yönünde teşvik çalışmaları da üçüncü bir alan olarak başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Şubat 2012’de imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında, KOSGEB ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engelli bireylerin kendi işlerini kurabilmelerine yönelik ortak bir proje başlatmıştır. Projeyle, engelli vatandaşlarımızın KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine katılımı, iş kurma aşamasında koçluk desteği almaları ve başlangıç sermayesi niteliğindeki KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmaları hedeflenmektedir. Şu ana kadar Türkiye’nin dört bir yanından 1000 e yakın engelli girişimci adayı başvuruda bulunmuş ve ilk girişimci eğitimleri Ankara’da başlatılmıştır. KOSGEB’in uzun zamandır devam eden bu girişimcilik programı kapsamında, engelli girişimci adaylarına özel olarak, başarılı işadamlarınca koçluk desteği verilmesi hedeflenmektedir. Gönüllülük esaslı olacak bu çalışmada; işadamı-engelli girişimci buluşması sağlanarak engelli bireylerin başarılı birer girişimci olmaları ve işlerinde sürdürülebilir çalışmalar yapmaları sağlanacaktır.

Bu programlarla, bedensel engelli, görme engelli, işitme ve konuşma engelli bireyler bir şekilde istihdama kazandırılmış olacaktır. Ancak, bunların dışında kalan ve zihinsel engeli bulunan, akıl hastalığı bulunan ya da otizm tanısı bulunduğu için memuriyete giremeyen, özel sektörde kendine yer edinemeyen ve kendi işini kuramayan engelli bireylerin de bir şekilde üretime katılabilecekleri inancından hareketle, korumalı iş yerleri için bir destek programı bugün itibarıyla başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın ortaklaşa geliştirdikleri program kapsamında bu yıl en az 20 korumalı iş yerine destekte bulunulması hedeflenmektedir. Bu engel guruplarına yönelik hazırlanacak korumalı iş yeri projeleri İŞKUR’a proje olarak sunulabilecek ve kabul edilen projelere karşılıksız sermaye desteği verilecektir.

Ayrıca, bir yıl boyunca, burada çalışacak engelli bireylerin maaşı da devlet tarafından karşılanacaktır. Büyük şehirlerde en az 30 kişilik, diğer şehirlerimizde ise en az 15 kişilik iş yerleri olarak hedeflenen bu işletmeler sayesinde engelliler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da desteklenmesi amaçlanmaktadır. Özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile gerçekleştirilecek korumalı iş yerlerinin tamamen özel sektör mantığında iş üretmesi ve böylelikle ‘en dezavantajlı durumda olan’ engelli bireylerin bile üretken hale gelmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışmaların tamamında amacımız, engelli kişiyi kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmek, alan konumundan çıkarıp veren konumuna getirmek ve hayata kazandırabilmektir.


KAYNAKÇA : http://www.facebook.com/FatmaSahinPage?fref=ts


Saygılar ...