Kamera takip sisteminin gelmesiyle evlerinden çıkamayan ağır engellilerin hizmet almasında ciddi sorunlar yaşanmaktaydı. Konu hakkında çok sayıda STK'nın girişimi sonuç verdi ve yönetmelik değişti. Artık evlerinden çıkamayan ağır engelliler de hizmet alabilecekler. İşte değişen madde:

"Yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla en az % 20 oranında bedensel engeli olduğu ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitimi almak üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurumlara gidemeyecek durumda olduğu tespit edilenlere evde verilecek destek eğitimi için kamera kaydı aranmaz. Aylık olarak düzenlenen "Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı" bu bireyler için eğitimin verildiği ayı takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca bir örneği inceleme/soruşturma/denetimlerde gösterilmek üzere kurumda saklanır."