Engelsiz Yaşam Fuarı'nda TEKSAN İnovatif/Engelliler.Biz standına davetlisiniz
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  mehmetkose Avatarı

  Gerçek Adı
  mehmet köse
  Üyelik Tarihi
  10.11-2011
  Son Giriş
  05.04-2012
  Saat
  22:45
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  4
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  NİSAN 2015 GÜNCEL: http://www.engelliler.biz/forum/ozel...duzenleme.html  ______________
  Arkadaşlar merhaba ,
  engelli babam adına alınan araçla ilgili bir sorunum var.
  Aracın ödemesini ben gerçekleştirdiğim için babam vefat edince mirasta kardeşler hak iddaa edemesin diye mahkeme kararı ile aracın üzerine kendi adıma tedbir kararı koydurdum. Maalesef babam vefat etti. Araç normalde miras malı oldu aracı iki yolla üzerime alabiliyorum.
  1. Diğer kardeşlerin noterden feragat etmesi ile payıma düşen ötv yi ödemeden yada
  kardeşler adına ortak tescil ettirip ötv ödemeden
  2.mahkeme kararı ile üzerine tedbir koydurduğum için

  sorum şu bedelini ben ödediğimi ispat ettiğim için tedbir kararımdan dolayı aracı adıma tescil ettirmem halinde ilk iktisabında ödenmeyen ötv yi ödemeden 5 yıllık süreyi tamamlayabilir miyim? ötv yi ödemem mi gerekiyor?

  Bu konudaki bilgilerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.

 2. #2
  Üye
  vuralh Avatarı

  Üyelik Tarihi
  24.02-2011
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  402
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  araç 5 yılını doldurmamışsa her ne şarta olursa olsun bir baskasına devredilirse ÖTV+MTV ödersiniz.

  aracı 5 yıl sonunda devrini yapın derim.

 3. #3
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:46
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.756
  Alınan Beğeniler
  859
  Verilen Beğeniler
  1.199

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Şu özelgeyi iyice bir okuyup bilgi edinmeye çalışabilirsiniz:
  Mirasçılara intikal eden özürlü aracı ile ilgili olarak ÖTV-MTV-VİV mükellefiyeti hk.

  Tarih 02/03/2011
  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02-VRS:5.MD-2010-47-110 02/03/2011
  Konu : Mirasçılara intikal eden özürlü aracı ile ilgili olarak ÖTV-MTV-VİV mükellefiyeti.

  İlgi : ... tarih ve ... sayılı özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sakatlık indiriminden faydalanılarak alınan araç sahibinin vefatı nedeniyle yapılacak işlemler hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  1-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, aynı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde de "ivazsız intikal" tabirinin hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade edeceği; 6 ncı maddesinin (a) bendinde, veraset ve intikal vergisinin veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle meydana gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesince tarh olunacağı, 9 uncu maddesinde ölümün Türkiye'de vuku bulduğu ve mükelleflerin de Türkiye'de bulunduğu durumlarda ölüm tarihini takibenden dört ay içinde, ivazsız intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ilgili vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.

  Bu itibarla, ...tarihinde vefatı ile kendisine ait aracın veraset yoluyla intikali ve mirasçılardan birinin miras hissesini diğer mirasçılardan birine bağışlaması veraset ve intikal vergisine tabi bulunmakta ve veraset ve intikal vergisi beyannamesinin yukarıda belirtilen sürelerde ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

  2-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3, 7 ve 8 inci maddelerine göre, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilenler olmakta, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, motorlu taşıtların ilgili sicile kayıt ve tescili ile başlamakta, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi için taşıt sahibi adına olan kayıt ve tescilin silinmesi gerekmektedir.

  Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

  Öte yandan, 10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin"II-İSTİSNALAR" başlıklı bölümünde,

  " 1 -Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda

  İstisna Uygulaması Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

  2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

  Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğin ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

  3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

  Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki GELR DARES BAKANLII adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. " açıklamalarına yer verilmiştir.

  Bu hükümlere göre, malul ve engelli adına kayıt ve tescilli olan motorlu taşıtların, motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması için; sakatlık derecesi % 90 ve üstü olan malul ve engellilerin taşıtlarında özel tertibat yapılmasına gerek bulunmamakta, ancak sakatlık derecesi % 90 dan az olan malul ve engelli taşıtlarının, bizzat kullanacak olan malul kişinin sakatlığına uygun özel tertibatlı hale getirilmesi gerekmektedir.

  Bu itibarla, ... tarihinde vefat eden sakatlık derecesi % 96 olan kızınız ... adına kayıt ve tescilli araç nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanılabilmesi için aracın adına tescil edilecek kişinin malul ve engelli olmasının yanı sıra yukarıda yer verilen Tebliğ'deki şartları taşıması ve belirtilen belgelerle ilgili vergi dairesi müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

  3-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  12/6/2002 tarih ve 24783 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe giren 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1/(b) bendinde,

  (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu, 2 nci maddesinin 1/(b) bendinde de ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 2/a bendinde "(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. (5766 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen hüküm, Yürürlük: 01.07.2008) Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz. " hükmü yer almaktadır.

  Öte yandan, dilekçede belirtilen aracın muris, ... tarafından ÖTV 7/2-a bendinde yer alan istisnadan faydalanılarak 01/12/2008 tarihinde iktisap olunduğu, diğer varis ... araç üzerindeki miras hakkından vazgeçtiğine ilişkin Ankara 25'inci Noterliği tarafından 26/03/2010 tarihli feragatnamenin düzenlendiği ve söz konusu aracın veraset yoluyla ... intikal ettiği anlaşılmıştır.

  Buna göre, muristen mirasçılara sadece bir aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tekbir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu işlemin, bir ivaz karşılığında yapılmasının satım, ivazsız olarak yapılmasının ise bağış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde satım veya bağış olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV uygulanması gerekecektir.

  Ancak, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların lehine miras hakkından feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan yararlanılan aracın bu şekilde varise intikali ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında da ÖTV uygulanmayacaktır.

  Diğer taraftan, 16/1/2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe giren ve 188 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Şikâyet Yolu ile Başvurma" bölümü hariç diğer bölümlerini yürürlükten kaldıran 395 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin, "Özelgenin Konusu ve Kapsamı" başlıklı 2 nci maddesinde, somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat taleplerinin özelge talebi kapsamında değerlendirilmeyeceği ve yetkili makamlar tarafından cevaplandırılmayacağı belirtildiğinden, dilekçenizde belirtilen diğer hususlara değinilmemiştir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Vergi Dairesi Başkanı a.

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh
  edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

  ::Mevzuat Display::
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 4. #4
  Üye
  mehmetkose Avatarı

  Gerçek Adı
  mehmet köse
  Üyelik Tarihi
  10.11-2011
  Son Giriş
  05.04-2012
  Saat
  22:45
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  4
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bülent bey selamlar bunları bende araştırdım ve okudum. Ama hiçbiri benim durumuma uymuyor maalesef: Trafik tescil müdürlüğü aracı üzerime kayıt etttirebileceğimi doğruluyor fakat benden ötv nin ödenip ödenmeyeceğine dair yazı istiyor. Bende bir özelge ile vergi dairesi başkanlığına müracaat ettim. Babamın araçtan başka bir çok malı bulunmaktadır.forumda yazdığım konuda bir hata yapmışım kardeşler feragat etse dahi 5 yıllık süresi içinde kalmak koşulu ile ötv ödenmeden araç bir kardeşin üzerinde kalabilir.
  Saygılar

 5. #5
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:46
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.756
  Alınan Beğeniler
  859
  Verilen Beğeniler
  1.199

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Güncel bilgi için teşekkürler. Aldığınız özelgeyi burada paylaşırsanız başkaları için de yararlı olur.

  Miras kalan şey bir araçtan fazlası ise, dediğiniz gibi, hiç bir sorun olmadan aracı üzerinize devralabilir, 5 yıl dolduğunda da dilediğiniz gibi elden çıkartabilirsiniz...
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 6. #6
  Üye
  kardelenyad Avatarı

  Üyelik Tarihi
  09.05-2010
  Son Giriş
  12.07-2012
  Saat
  17:10
  Mesaj
  10
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhaba Oturanboğa,

  Bizim sorunumuz veraset ilanı ile devredilen arabanın bir varisi yurtdışında yaşıyor (araba üzerine olan kişi babaannemiz. Babaannemiz vefat etti. Babaanenemizin torunu yani abimizde almanyada evli ve iki çocuklu. Abimizde vefat etti. Arabanın hakkı 2 çocuğa biri 7 diğeri 8 yaşında çifte vatandaş olan çocuklara geçti)
  Trafik tescil müdürlüğüne gittiğimizde almanyadaki çocukların ikameti almanyada olduğu için sistem bunu kabul etmiyormuş. Nufus müdürlüğüne ikinci bir ikamet alınması için gittik onlarda böyle birşey olmadığını söyledi. 2 çocuğa burda ikamet verilemeyeceğini ama almanyada yaşıyan kızına ikamet verilebileceğini söylüyorlar.(Aynı zamanda babaannenin kızıda almanyada onda sorun çıkmıyor konsolosluğa gidip burada bir adres göstererk işlem yapılabiliyor. Fakat 7 ve 8 yaşındaki çifte vatandaş olan çocuklar bunu yapamıyormuş)

  Şimdi bunun çözümü var mı.
  Eğer bu olmuyorsa babaanenin üzerine tapusuz bir gecekondu var o ikinci bir mal olarak kabul edilebiliniyor mu. Eğer kabul ediliyorsa diğer kişiler feragat edip tek bir varisin üzerine geçer mi. Eğer tapusuz gecekondu kabul edilirse o şekilde yapalım diyoruz.
  Ama diğer yani ilk anlattığım konu ile çözümleme yolu varsa ona başvurmak isteriz. Lütfen bize yardım edin.

  Babaane öleli 4 ay oldu arabayı yakalalarsa sorun çıkacak 3 ay içinde işlemlerin yapılması gerekliydi. Konuşabileceğimiz bir yerde söyleseniz yeterli. Bize yol gösteren kimse yok. Nufus müdürlüğüne gidiyoruz olmaz böyle diyor. Trafik müdürlüğüne gidiyoruz oda olmaz diyor nerdeyse her hafta mekiki dokuyoruz bu iki kurum arasında. Lütfen yardımcı olun. Ötv verecek gücümüzde yok. Lütfen bir çare bulun bu işe yoksa çıldıracağız. Şimdiden teşekkür ederim.

 7. #7
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:46
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.756
  Alınan Beğeniler
  859
  Verilen Beğeniler
  1.199

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  O kadar detay bir sorun ki, net bir şey söylemek zor. Ama bana sorsanız her iki yol da kullanılabilir gibi geliyor.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 8. #8
  Üye
  bydemirel10 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.08-2012
  Son Giriş
  05.08-2017
  Saat
  13:24
  Yaşadığı Yer
  Bilecik
  Mesaj
  2
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Herkese ve özellikle Sayın Oturanboğa'ya selamlar,

  Kayın validem yaklaşık 2,5 yıldır yatalak ve % 95 özürlü raporu var. Onun adına bir araç almayı düşünüyoruz. Ancak bürokratik engelleri görünce de ister istemez temkinli yaklaşıyoruz.

  Öncelikle yukarıdaki özelgeden bir alıntı yapayım müsadenizle;

  "Buna göre, muristen mirasçılara sadece bir aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tekbir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu işlemin, bir ivaz karşılığında yapılmasının satım, ivazsız olarak yapılmasının ise bağış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde satım veya bağış olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV uygulanması gerekecektir.

  Ancak, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların lehine miras hakkından feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan yararlanılan aracın bu şekilde varise intikali ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında da ÖTV uygulanmayacaktır."

  Buradan anladığım şu, yanlışsam lütfen düzeltin.

  Muristen sadece tek bir araç miras kalırsa (detaya girmiyorum) ÖTV uygulanacaktır. Şayet birden fazla tereke varsa o taktirde diğer mirasçıların feragat vermesi halinde "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirileceği için ÖTV'den muaf olunacaktır.

  Doğrusu bu işin mantığını çözemedim. Az malı olana ÖTV var, çok malı olana ÖTV yok. Buradan da anlaşılacağı üzere her halükarda (güya sosyal) devletimiz zenginin yanında yer alıyor. Kanımca ilk ve en büyük yanlışlık burada. (Dedim ya yanlışım varsa lütfen düzeltin)

  Öte yandan buraya kadar benimle hemfikirseniz hadi hep birlikte kanunun boşluğunu arayalım.

  Madem ki birden fazla tereke olduğu zaman ÖTV den muaf tutulmanın yolu açılıyor. O halde kayın validem hayattayken onun adına bankaya bir miktar para yatırayım. (Örneğin 100 TL) Allah gecinden versin vefat ettiğinde mirasçılara kalan hem bir aracı hem de bankada bir miktar parası olacak. Alın size birden fazla tereke. Ne dersiniz? Sizce bu durumda feragat şartları yerine getirildiği taktirde ÖTV'den muaf olmamız gerekmez mi?

  Bu kanunları, tebliğleri vs yazanlar neden böyle muammalı bir şekilde yazarlar anlamıyorum. İnsanların kafasında soru işareti kalmaması için daha net yazamazlar mı? Madem ki birden fazla tereke olduğu hallerde ÖTV uygulanacak, pekala bir limit belirleyip bunun altına ÖTV yok, üstüne var diyebilirler. . (Mesela veraset ve intikal beyanname limiti baz alınabilir)

  Düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Kim bilir belki yetkililerden birinin kulağına gider de bizlere yardımcı olurlar.

  Sevgi ve saygılarımla..

 9. #9
  Üye
  sahikamx Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.08-2012
  Son Giriş
  08.08-2012
  Saat
  02:10
  Yaşadığı Yer
  mardin
  Mesaj
  2
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Selamlar,kesinlikle haklısın bydemirel....Bankaya yatıracağın 100 tl birden fazla terke olduğunu gösterir.ve her ne kadar saçma bir durumsa da,yatırdığın 100 tl den dolayı aracı üzerine alabilirsin.
  1,5 yıl önce babam adına özürlü aracı satın aldık ve maalesef babam şubat ayında vefat etti.toplam 13 varis var. bu siteden edindiğim bilgiler doğrultusunda hareket ederek diğer 12 varisten feragatname aldım. veraset ilamı,babam adına kayıtlı bulunan diğer tapu fotokopileri,veraset intikali ile trafik şubesine başvurdum.ruhsatı benim üzerime çevirdiler.Ruhsat üzerinde ''araç ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe satılamaz devredilemez... vs. şeklinde bir ibare vardı...
  Bunları bilgilendirme amaçlı yazdım. Benim sorum ise şu:
  Ruhsat 1 ağustosta 2012 de üzerime geçtiği halde, vergi borcu için baktığımda halen babamın adına görünüyor ve borcu yoktur diyor.
  Ve bir de ruhsatı alırken ruhsatı düzenleyen kişi'' Ne olur ne olmaz ,ileride üzerinize vergi borcu çıkmasın.Gidip vergi dairesiyle bir görüşün'' dedi.
  1)Ruhsat üzerime geçtikten sonra gelirler idaresinde benim adıma kayıtlı olması gerekmiyormu?Ya da ne zaman adıma kaydedilecek?
  2)Babam şubat ayında vefat etti,temmuz vergisinin ödenmesi gerekmezmi?

  Teşekkürler...

 10. #10
  Üye
  bydemirel10 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.08-2012
  Son Giriş
  05.08-2017
  Saat
  13:24
  Yaşadığı Yer
  Bilecik
  Mesaj
  2
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhaba sahikamx,
  Öncelikle başınız sağolsun. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine de sabırlar diliyorum.
  Ruhsatın 01.08.2012 tarihinde üzerinize geçtiğini söylüyorsunuz. Tahminimce şöyle olmuştur veya olacaktır. Trafikte işlemler tamamlanmış ancak durum henüz vergi dairesine intikal etmemiştir. Trafik şube müdürlüğü tarafından devir işlemi Vergi dairesine bildirildikten ve vergi dairesindeki memurların da bu bildirimi bilgisayar ortamına kaydetmesinden sonra (ki bürokratik işlemlerin ülkemizde ne kadar yavaş yürüdüğünü hepimiz biliyoruz) artık işlem tamamlanmış olacaktır. Sanırım ay sonuna kadar tamamlanmış olur.

  Temmuz vergisine gelince; temmuz vergisi yılın ikinci altı ayında sahip olunan tüm araçları kapsadığından bu vergi size tahakkuk edecektir, Adınıza devir işlemi (Vergi Dairesinde) gerçekleşince verginizi ödersiniz.

  Bu arada mail adresim "bydemirel10@gmail.com" Gelişmeler hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Belki benim de devir işlemleri ile ilgili sorularım olabilir.

  Sevgi ve saygılarımla..

 11. #11
  Üye
  Heredot02 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  10.08-2012
  Son Giriş
  15.10-2012
  Saat
  22:31
  Yaşadığı Yer
  tekirdağ
  Mesaj
  8
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhabalar
  Tam da şuanda konuya uygun bir durum yaşadığımdan foruma katılmak istedim.
  Babaannem adına aldığımız araç 3. yılında ve Babaannem hakkın rahmetine kavuştu. Üzerinde sadece araç vardı, İllaki ÖTV yi ödemek zorundamıyım Yoksa iki sene daha hiç bir işlem yapmadan beklesem ve 5 yıllık süre dolduktan sonra devir işlemlerini gerçekleştirsem ÖTV den muaf mı olacağım?
  Kanunda sadece araç var ise ÖTV ödenir diyor ancak 5 yıl sonra ÖTV ödenmez diyor ve burada bir sınırlama yok Kanundaki ifadeler çok karışık ne yapacağımı bilmiyorum.

 12. #12
  Üye
  Efeutku Avatarı

  Gerçek Adı
  erdem ercan
  Üyelik Tarihi
  16.08-2012
  Son Giriş
  16.08-2012
  Saat
  11:29
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  1
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar merhaba,
  Yaşadığımız küçük bir sorunu sizinle paylaşmak ve sorunuma bir çözüm aramak istiyorum. Babam adına 02.02.2012 tarihinde engelli aracı aldık fakat 19.06.2012 tarihinde babamı kaybettik. Aracın veraset yoluyla bize intikalini Temmuz 2012 tarihinde yaptık ancak, ruhsatı almadan önce emniyetten aracın vergi borcunun olduğunu ve mutlaka ödemek durumunda olduğumuzu ifade ettiler.Vergisini ödemeye gittiğimizde bizden 2012 yılının ilk yarısının da vergisini talep ettiler.Öğrenmek istediğim durum şu;
  1.Vergi dairesi aracın özürlü aracı olduğunu fark etmemiş olabilir mi?
  2.Babamın ölüm tarihi 19.06.2012 olduğu için mi ilk taksiti istiyor olabilirler?
  3.MTV engelli kişinin vefat tarihi ile mi yoksa aracın engelli kişi adına olan tescil kaydının silindiği tarihten itibaren mi ödenmeye başlanması gerek?

 13. #13
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:46
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.756
  Alınan Beğeniler
  859
  Verilen Beğeniler
  1.199

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  bydemirel10,
  yazdıklarınız doğrudur. İkinci bir mal/mülk devreye sokularak o şart karşılanabilir.

  sahikamx,
  Güncel bilgi için teşekkürler.
  Aracın sizin üzerinize geçirilmesi lazım ve aracın sizin üzerinize geçtiği tarih itibarı ile MTV tahakkuk ettirilemli. Benim bilgim bu şekilde. Vergi dairesine gidip belirsizliği giderin derim. İlerde toplu halde talep ederlerse faiziyle beraber, daha can sıkıcı olur.

  Heredot02,
  Bu konuda net bir bilgim yok. Bence başka biri eliyle bu konuda Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan özelge talep edin. Böylece elinizde yasal bir dayanak olur. Riske girmeye gerek yok: Özelge Sistemi

  Efeutku,
  MTV konusu aracın sakat kişi üzerine tescil edildiği tarihi temel alır. Hangi tarihte araç babanızın üzerine kaydedilmişse, o tarih itibarı ile MTV'den muaf olunur. Aksi bir uygulama çıkartılmışsa karşınıza, bir yanlışlık var demektir. Vergi dairesine gidip sorunu çözmelisiniz.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 14. #14
  Üye
  sendikcili Avatarı

  Üyelik Tarihi
  14.09-2012
  Son Giriş
  20.09-2015
  Saat
  02:00
  Yaşadığı Yer
  adana
  Mesaj
  16
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  bydemirel10;

  Benim anladığım 100 lira para yatırmakla kurtulunmuyor.

  Ancak, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların lehine miras hakkından feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan yararlanılan aracın bu şekilde varise intikali ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında da ÖTV uygulanmayacaktır."

  yukarıdaki ibareye göre diğer mirascıların lehine olması lazım. Aksi takdirde sanırım vergi ödenmek zorunda. 2 kardeş olsa aracın piyasası 30bin olsun. Geriye kalan malların fiyatı 3obinden yüksek olursa ancak ötv ödenmiyor benim anladığım.

 15. #15
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  13:46
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.756
  Alınan Beğeniler
  859
  Verilen Beğeniler
  1.199

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  sendikcili arkadaşımız önemli bir ayrıntıya dikkat çekmiş. Bu konuda bilgisi ya da deneyimi olan var mı arkadaşlar?
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...
Sayfa 1 / 8 12345 ... SonSon

LinkBacks (?)

 1. 15.08-2014, 12:56
 2. 21.06-2014, 08:43
 3. 07.05-2012, 00:33