yasa gereği;
Otomatik Vitesli araçlar hariç,Özel tertibatlı araçlarda engellilik derecesi %90 ın altında olup, H sınıfı ehliyetine sahip sürücüler, araçlarını sadece kendileri,%90 ve üstünde engellik derecesine sahip olan engelliler,araçlarını kendileri kullanamayacak,araç sahibinin 3. dereceye kadar yakınları aracı kullanabilecektir..