Oranın hiç bir önemi yok. Önemli olan uygun rapora sahip olmak. Uygun raporlu herkese aynı oranda vergi indirimi uyguanıyor. Daha yüksek orana daha yüksek indirim söz konusu değil.

Yurt dışından araç alımı konusunda forumda bilgiler mevcut. Evet biraz meşakktli bir iştir...