TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Sayfa 1 / 32 1234511 ... SonSon
Toplam 474 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  Kalem Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  10.02-2023
  Saat
  00:18
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.881
  Alınan Beğeniler
  1.045
  Verilen Beğeniler
  245

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Nihayet sakat sürücülerin kullandıkları araçlarda bulunması zorunlu kılınan sakat damgalı plaka uygulaması iptal edildi. Gözümüz aydın!

  26 Eylül 2011 Güncel: Emniyet'e gönderilen resmi Uygulama Talimatı aşağıdaki gibidir:

  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: tarcoban Mesajı Gör
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinden; “ithaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına özel tüketim vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakalardan verilir.” Hükmü çıkarılmıştır.
  Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren tescili yapılacak özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan özürlüler adına tescil edilecek araçlara (üzerinde engellilere mahsus işaret bulunan) plakalardan verilmeyecek, yönetmeliği 6 ncı maddesi gereğince daha önce üzerinde sakatlara mahsus işaret bululan plakalardan verilen araç sahiplerinin istemeleri veya tescil plakalarının zayi, yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda, üzerinde özürlülere mahsus işaret bulunan plakalar geri alınacak ve yönetmeliğin ek 12/u ve 12/v nitelik ve ölçüleri gösterilen tescil plakaları verilecektir.

  Yine yönetmeliğin 53 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile, yurt içinden satın alınan özel tertibatlı araçların (otomatik vitesli araçlar dahil) sahibi dışında, aracı kullanmaya yeterli sürücü belgesine sahip herhangi bir kişi tarafından kullanılması mümkün hale gelmiştir.
  Ancak, özürlüler tarafından ithal edilen ve özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin araç sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması, yine % 90 ve üzeri özürlüler tarafından ötvden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların araç sahibi özürlü kişini kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü haricinde kullanılması MÜMKÜN DEĞİLDİR.

  Ayrıca, araç tescil belgesi ve bilgisayar kayıtlarına konulması gereken diğer şerhler konulmaya devam edecektir.

  Trafik denetimleri sırasında özel tertibatlı bir araçla ( otomatik vitesliler hariç) karşılaşılması durumunda, aracı kullanan kişinin özel tertibata uygun h sınıfı sürücü belgesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve uygun sürücü belgesi olmadığı anlaşılan sürücüler hakkında karayolları trafik kanununun 39/1-a maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır [Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek / 290 TL].

  Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin son fıkrasında “talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, özürlülere örneği gösterilen park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar emniyet genel müdürlüğünce belirlenir.” Hükmü yer almaktadır.
  Yönetmeliğin 53 üncü maddesi kapsamında adına tescil edilmiş aracı bulunan ve h sınıfı sürücü belgesi olan özürlüler ile gazilerin trafik denetleme şube müdürlükleri/büro amirliklerine müracaatları halinde kendilerine özürlüler için park kartı bastırılmak veya bilgisayar ortamında düzenlenmek suretiyle verilecektir. Özürlüler için park kartlarının geçerlilik süresi 3 yıl olup bu sürenin sonunda müracaat halinde aynı sürelerle yenilenecektir. Özürlüler için park kartlarının amacı dışında ve hak sahipleri haricinde kullanıldığının tespiti halinde, kullananlar hakkında karayolları trafik kanununun 47-01-d maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır [Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak / 66 TL].

  Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 53. maddesi şu şekilde değiştirildi (Değişiklik / Resmi Gazete Tarihi: 9 Eylül 2011 Sayı: 28049):

  Yeni hali: (Köşeli parantez [] içinde ve üstü çizilerek belirginleştirilen ibareler eski maddede olan ve/fakat yeni halinde kaldırılan ibareleri göstermektedir. Yani, o kısıtlamalar iptal edilmiştir)


  Madde 53:

  [İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi %90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, örneği EK:12/Z'de gösterilen, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakalardan verilir.]
  Özürlülere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;
  a) Bizzat kullanım amacıyla özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  b) Özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına "Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.
  c) Özürlülük derecesi % 90’ın altında olan özürlüler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "[Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup,] İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, [kiralanması, ödünç verilmesi] özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır" şeklinde şerh konulur.

  ç) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.
  d) Özürlüler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir özürlüye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.
  e) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan özürlüler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “[araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiş iş aktine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup,]İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.
  f) Özürlülere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

  Talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, özürlülere örneği Ek:47’de gösterilen park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.


  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “Özürlü işaretinin plakalar üzerinden kaldırılması
  GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile özürlülük derecesi % 90 ve üzerinde olan özürlüler adına tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara verilmiş olan ve üzerinde özürlülere mahsus işaret bulunan tescil plakaları, araç sahiplerinin istemeleri halinde veya zayi, yıpranma ya da aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda [ek-12/Z] ek-12/U ve ek-12/V'de nitelik ve ölçüleri gösterilen tescil plakaları ile değiştirilir.” [OturanBoğa Not: Plakadaki tekerlekli sandalye damgasına işaret eden ek-12/Z iptal edilmiş. Yani, artık plakalarda sakat damgası yer almayacak]


  Otopar için kullanılacak Park Kartı:

  Eski hali:
  İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi %90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, örneği EK:12/Z'de gösterilen, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakalardan verilir.

  Bu tür araçların trafik kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;

  a) Bizzat kullanım amacıyla malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilmiş özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, “araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır" şeklinde şerh konulur.
  Malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiş iş aktine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır" şeklinde şerh konulur.
  Malul, sakat ve engelli tarafından bizzat kullanmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır" şeklinde, 2. el araç olarak satın alınmış ise, “Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  b) Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi %90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen yada ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, “araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiş iş aktine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde adken devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır" şeklinde şerh konulur. Ayrıca, ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.
  Malul ve sakatlar tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya sakata devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.
  Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun, yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilir.

 2. #2
  Üye
  BaY_Cin Avatarı

  Gerçek Adı
  DeVRim
  Üyelik Tarihi
  18.06-2005
  Son Giriş
  08.03-2015
  Saat
  19:33
  Yaşadığı Yer
  Buralardan
  Mesaj
  598
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  eeee yani

 3. #3
  kazazede
  Misafir Üye
  kazazede Avatarı

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  şimdi plakalarda istemezsen amblem olmayacakmı.normal plakamı olacak

 4. #4
  Üye
  code Avatarı

  Üyelik Tarihi
  26.08-2011
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  168
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  sayın kalem şimdi ben %40 engelliyim aracımda özel tertibat var ama sıradan insanlarda kullanabilir bu aracı ve her daim şöför gibi araç kullanmak zorunda olmadığıma göre ve %90 engelli olmadığıma göre aracımı ailemden kişilerde kullanabilir mi kullanabiliyorsa bu ruhsata nasıl işlenir bilgi verirseniz sevinirim.

 5. #5
  Üye
  Kalem Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  10.02-2023
  Saat
  00:18
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.881
  Alınan Beğeniler
  1.045
  Verilen Beğeniler
  245

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  kazazade, şurayı arıyorum bulamıorum. "... ek-12/U ve ek-12/V'de nitelik ve ölçüleri gösterilen tescil plakaları ile değiştirilir.”
  Bu bahsedilen örnekleri göremediğim için bişi diyemiorum. Ekleri de açamıyorum ayrıca. Damga bu bahsedilen tescil plakaları ile istek halinde değiştirilebilecek.

  Park kartı kullanılacak park yerleri için Örneği şimdi gördüm.
  ...
  1. plakadaki özürlü işareti konusunda şu şekilde değişikliğe gidilmiş: "... araç sahiplerinin istemeleri halinde veya zayi, yıpranma ya da aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda ek-12/U ve ek-12/V'de nitelik ve ölçüleri gösterilen tescil plakaları ile değiştirilir.”
  Uygulamasını bilemiyorum.

  2. Aşağıdaki fıkra kapsamında olanların tescil belgelerine "araç sahibinden başkası kullanamaz" şerhi konulmuyor.

  "c) Özürlülük derecesi % 90’ın altında olan özürlüler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur."

  3. Özürlü plakası yerine park yerinden yararlanmak için park kartı kullanılabilecek.

  Uygulamada nasıl sorunlar olur bakmak açısından detaylı incelemek gerekir. İlk gördüklerim bunlar benim. İncelemeye devam ediyorum...

 6. #6
  Üye
  yakupyusuf Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.07-2004
  Son Giriş
  26.09-2011
  Saat
  14:18
  Yaşadığı Yer
  KIRIKKALE
  Mesaj
  28
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  KARAYOLLARIYÖNETMELİĞİNİN ÖZÜRLÜLER İLE İLGİLİ MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ HALİKARŞILAŞTIRMAK İÇİN AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.(Yapılan değişiklikler koyu renkli vealtı çizili olarak belirtilmiştir)


  YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLEN ARAÇLARİÇİN:


  ESKİ HALİ :Bizzat kullanım amacıyla malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilen özeltertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, "Araçsahibi tarafından kullanılması zorunlu olup,ilgili gümrük müdürlüğünün izniolmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veyasair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi,kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veyadeğiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.
  YENİHALİ : a) Bizzat kullanımamacıyla özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ilemotosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibitarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadandevri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sairşekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname iledevredilmesi,kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesiyasaktır." şeklinde şerh konulur.


  ESKİ HALİ :Malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerintescil belgelerine, "Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihrihısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarakistihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrükmüdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi,intifasının mülkiyeti muhafazakaydıyla veya sair şekillerde akden devri,tasarruf hakkının vekaletname iledevredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi,özel tertibatının kaldırılması veyadeğiştirilmesi yasaktır." Şeklinde şerh konulur.
  YENİ HALİ: b)Özürlülertarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine vebilgisayar kayıtlarına "Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihrihısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarakistihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup,ilgili gümrükmüdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafazakaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname iledevredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veyadeğiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.


  ESKİ HALİ b) Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi %90 ve üzeri olan malul veengelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilenaraçların tescil belgelerine, "Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanunimümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veyanoterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücütarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri,satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerdeakden devri, tasarruf hakkınınvekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır."şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde,yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesineişlenir.
  YENİ HALİ : ç) Özel tertibatıolmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafındanÖzel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescilbelgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi özürlü kişinin kanunimümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veyanoterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücütarafından kullanılması zorunlu olup,beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı,hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akdendevri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünçverilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrükşahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler detescil belgesine işlenir.

  ESKİ HALİ : Malul ve sakatlar tarafından ithal edilerek getirilenaraçların, aynı durumdaki başka bir malul veya sakata devri veya bunların ölümüsonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muafolup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgilivergi dairesinin izninin alınması gereklidir.
  YENİ HALİ :d)Özürlüler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başkabir özürlüye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikalihalinde,bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgiligümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

  YURT İÇİNDEN ALINAN ARAÇLAR İÇİN:
  ESKİ HALİ : Malul, sakat veengelli tarafından bizzat kullanılmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilkiktisap edilen özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, "Araç sahibi tarafından kullanılmasızorunlu olup, Özel Tüketim Vergisiödenmeden devri, satışı,hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veyasair şekillerde adken devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi,özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır."şeklinde, ikinci el araç olarak satın alınmışise, "Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır." şeklinde şerhkonulur.
  YENİ HALİ : c)Özürlülük derecesi % 90’ın altında olan özürlüler tarafındanbizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisindenmuaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yılgeçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı,hibesi,intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde adken devri,tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılmasıveya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.


  ESKİ HALİ : (b) Özel tertibatı olmayıp,sakatlık derecesi%90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel TüketimVergisinden muaf olarak ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine,"Araç sahibi malul ve engellikişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarındanbir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen birsürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmedendevri, satışı,hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sairşekillerde adken devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır."şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithalaraçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsadiğer şerhler de,tescil belgesine işlenir.
  YENİ HALİ : e) Özel tertibatı olmayıp, özürlülükderecesi % 90 ve üzeri olan özürlüler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muafolarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescilbelgelerine “İlk iktisap tarihindenitibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri,satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerdeakden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır."şeklinde şerh konulur.  ÖZÜRLÜLERE AİT ARAÇLARI BAŞKALARI KULLANIR İSE:

  ESKİ HALİ : Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçlarınher ne sebeple olursa olsun, bu Yönetmelikte izin verilen kişiler dışındabaşkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten menedilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlemyapılmak üzere ilgili gümrük vemaliye birimlerine intikal ettirilir.
  YENİ HALİ f)Özürlülereait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikteizin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespitihalinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanaklamer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük Müsteşarlığının ilgilibirimlerine intikal ettirilir.


  DAMGALI PLAKA İÇİN:
  ESKİ HALİ : c)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, tescil işlemleri yapılmış vekendilerine tescil plakası verilmiş olan araç sahiplerinin istekleri halindeveya tescil plakalarının zayi, yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşunanakli durumunda (Ek: 12/U ve 12/V)'de nitelik ve ölçüleri gösteren tescilplakaları verilir.
  YENİ HALİ : Talep halinde,trafik tescil kuruluşları tarafından özürlülerin araçları için ayrılmış parkyerlerinden istifade etmeleri amacıyla, özürlülere örneği Ek:47’de gösterilenpark kartı verilir. Park kartlarının verilmesi,kullanılması ve iptaline dairusul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”


  ESKİ HALİ :53. MADDENİN 4. FIKRASI İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul,sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi %90 veüzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olaraktescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, örneğiEK: 12/Z'de gösterilen,üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan (YANİ DAMGALI) plakalardan verilir.
  YENİ HALİ: ( 53.MADDE’nin 4. FIKRA’sı TAMAMEN İPTAL OLDUĞU İÇİN YENİ YÖNETMELİKTEN ÇIKARTILDI )

  SONUÇ:


  Yurt dışından ithal edilenaraçlar ile ilgili tek değişiklik DAMGALI PLAKA’nın kaldırılması ,başka birdeğişiklik yok.

  Yurt içinden alınan araçlariçin ise hem DAMGALI PLAKA kaldırıldı, hem de sahibinden başkası kullanabilecek, kiraya verilebilecek , ödünç verilebilecek.

 7. #7
  Üye
  cicikıs Avatarı

  Üyelik Tarihi
  27.12-2008
  Son Giriş
  26.05-2023
  Saat
  11:47
  Yaşadığı Yer
  Çanakkale
  Mesaj
  654
  Alınan Beğeniler
  83
  Verilen Beğeniler
  100

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Bİr ayrımcı hareket daha son bulmuş gibi görünüyor güzel gelişmeler bunlar

 8. #8
  Üye
  Kalem Avatarı

  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  10.02-2023
  Saat
  00:18
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.881
  Alınan Beğeniler
  1.045
  Verilen Beğeniler
  245

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Her türlü damgadan nefret ederiz vesselam Hayırlı olsun cümleten

  İstediğimiz zaman damgalı gezeriz ancak! Onun haricinde sökeriz damgayı

 9. #9
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  00:29
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.705
  Alınan Beğeniler
  3.943
  Verilen Beğeniler
  4.211

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Bu harika bir haber. Bu yöndeki talepleri dile getiren ve taleplerimize kulak veren herkese teşekkür ederiz.

  Nihayet trafikte damgalı inek gibi gezmekten kurtulduk!
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 10. #10
  Yasaklı Üye
  çhehov Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.09-2007
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  15:51
  Yaşadığı Yer
  TÜRKİYE
  Mesaj
  148
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  engelli amplemini söktürmek için ne yapmak gerekiyor?

  park kartı nasıl alınıyor?

 11. #11
  Üye
  samsunlu34 Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan
  Üyelik Tarihi
  27.08-2010
  Son Giriş
  15.03-2019
  Saat
  23:48
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  236
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  insanın araç alası geliyor

 12. #12
  Yasaklı Üye
  çhehov Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.09-2007
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  15:51
  Yaşadığı Yer
  TÜRKİYE
  Mesaj
  148
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  dört ay önc ebiaraba aldım, her şey bundan sonra değişti şansa bak

 13. #13
  Üye
  RUHİ Avatarı

  Gerçek Adı
  Ruhi
  Üyelik Tarihi
  02.04-2008
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Antalya
  Mesaj
  89
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  7

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  ben engelli amblemi koydurmamıştım zaten

  şimdi daha iyi oldu tırsarak geziodum

  peki bu park kartını nasıl alacağız

 14. #14
  Üye
  effe Avatarı

  Gerçek Adı
  kuzey
  Üyelik Tarihi
  25.06-2008
  Son Giriş
  16.05-2018
  Saat
  13:05
  Yaşadığı Yer
  Türkiye
  Mesaj
  411
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  otoparklarda ozurlu kartının goserınce zaten ucret almıyorlar ancak ataturk havaalanında alıyorlar kartı gostermeme ragmen

 15. #15
  Üye
  murat01_80 Avatarı

  Gerçek Adı
  murat
  Üyelik Tarihi
  14.04-2008
  Son Giriş
  04.09-2020
  Saat
  02:19
  Mesaj
  554
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  yenı arac almıs,ancak plakasında engellı amblemı olan arkadaslar..traffgıge gıdıp degıstırebılırsınız sadece 15-20 tl masrafı olur plaka basına...
Sayfa 1 / 32 1234511 ... SonSon