Noterler birliğinden Mete Beyin gönderdiği Tebliğin bir kısmı Ektedir. Devir ve satış işlemleri için gerekli işlemler 2b maddesinde açıklanmıştır.

2.)SATŞ VE TESCİL İŞLEM TÜRLERİ :

2.b) Özürlü aracı

2.b.1) Özürlüye ait özel tertibatlı bir aracın normal (tertibatsız) kullanacak bir kişiye satışı ve tescili
 • Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,
 • Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek,
 • Araçta tadilat yapılması gerektiğinden, gerekli tadilat projesi düzenlettirilip, muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunamüracaat edilecek, araç tescil belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır. Üzerinde özürlülereait işaret bulunan plaka işlemi yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir.


2.b.2) Özürlüye ait özel tertibatlı bir aracın yine özürlü kişiye satışı ve tescili
 • Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,
 • Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek,
 • Araçta özürlünün özür durumuna göre tadilat yapılması gerekebileceğinden, gerekli olmasıhalinde tadilat projesi düzenlettirilip, muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikametinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecek, araç tescil belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır.


2.b.3) Özürlüye ait bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili)
 • Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,
 • Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Motorlu Araç Trafik Belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek, Alıcı adına tescil işlemi ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda yapılacaktır. Burada yapılacak tescil işlemi sırasında Dışişleri Bakanlığından alınmıştakrir belgesi ibraz edilecek, araç bu belgede belirtilen plakaya tescil edilecektir. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır.Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. Müracaat sırasında ayrıca tadilat projesi ile muayenesi yapıldığına dair belgede ibraz edilecektir


2.b.4) Özürlüye ait bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili)
 • Tescile İlişkin Geçici Belge düzenlenecek,
 • Araç tescil belgesi ücreti noterce tahsil edilecek
 • Motorlu Araç Trafik Belgesi ücreti noterce tahsil edilecek,
 • Araca ait tescil ve trafik belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek,
 • Alıcı adına tescil işlemi ikamet adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda
 • yapılacaktır. Araç tescil ve trafik belgesi ilgilinin trafik tescil kuruluşuna müracaatına müteakip basılacaktır. Aracın önceki plakası tescil işlemini yapacak olan trafik tescil
 • kuruluşunca alınarak iptal edilecektir. Müracaat sırasında ayrıca tadilat projesi ile muayenesi yapıldığında dair belge de ibraz edilecektir.


10) ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER İLE REŞİT OLMAYAN KÜÇÜKLER ADINA ARAÇ SATIŞI
Zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçükler adına araç satış veya devri yapılması halinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 74 üncü maddesi gereğince, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname satış veya devir işlemini yapan noter tarafından alınarak diğer evraklarla birlikte muhafaza edilecektir.