TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  05:51
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  57.518
  Alınan Beğeniler
  3.873
  Verilen Beğeniler
  4.126

  Zaten Değerlendirdiniz! 4
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  17 Nisan 2015 tarihinde KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayına-landı ve engelliler adına tescilli araçları kimlerin kullanabileceğine dair yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre:

  1- % 90 ve üzeri raporu olan kişi adına yurt içinden alınan aracı herkes kullanabilir. Bu konuda "3. derece yakınlar" vb. hiç bir kısıtlama kalmadı. Yurt dışından alınan araçlar için ise 3. derece yakın sınırı devam ediyor

  2- H sınıfı sürücü belgesi bulunup kendisi araç kullanan kişilerin özel donanıma sahip araçlarını kendileri ve bir de benzer sakatlığı bununan H sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler kullanabiliyor.

  3- Araçta özel donanım yoksa ve aynı zamanda otomatik vitesli ise, o aracı herkes kullanabiliyor. Bu konuda da hiç bir sınırlama kalmadı.

  4- Araçta özel donanım varsa ve/fakat bu özel donanım takılırken aracın orijinal/teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmamaışsa, yani özel donanım ilaveten takılmışsa, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.
  Özel Tertibatlı Araçların Engelli Olmayan Kişilerce Kullanılmasıyla İlgili Teknik Muayene Raporu


  Burada geçen 3. derece yakınlar ibaresinin kapsamı aşağıdaki gibidir. Not: Üç iki'yi ve bir'i kapsar, iki bir'i.

  KAN HISIMLARI SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR

  Birinci Derecede Kan Hısımları
  Kişinin;
  - Çocukları [ve eşleri],
  - Annesi [ve eşleri],
  - Babası [ve eşleri].

  Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
  Kişinin;
  - Eşinin Annesi [ve eşleri],
  - Eşinin Babası [ve eşleri].

  İkinci Derecede Kan Hısımları
  Kişinin;
  - Kardeşleri [ve eşleri],
  - Torunları [ve eşleri],
  - Büyük annesi [ve eşleri],
  - Büyük babası [ve eşleri].

  İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
  Kişinin;
  - Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) [ve eşleri],
  - Eşinin büyük annesi [ve eşleri],
  - Eşinin büyük babası [ve eşleri].

  Üçüncü Derecede Kan Hısımları
  Kişinin;
  - Kardeşinin çocukları (yeğenleri) [ve eşleri],
  - Dayısı [ve eşleri],
  - Amcası [ve eşleri],
  - Halası [ve eşleri],
  - Teyzesi [ve eşleri].

  Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
  Kişinin;
  - Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) [ve eşleri],
  - Eşinin dayısı [ve eşleri],
  - Eşinin amcası [ve eşleri],
  - Eşinin halası [ve eşleri],
  - Eşinin teyzesi [ve eşleri].


  NOT: Evlatlık, öz çocukla aynı hükümlere tabidir.


  Ayrıca Bkz: Medeni Kanun Madde:18


  Kan hısımlığı

  MADDE 17.- Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.
  Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.


  Kayın hısımlığı

  MADDE 18.- Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.
  Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.
  Dayanak: Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 53:

  (Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Engellilere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında:
  a) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına "Araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  c) Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, “Özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

  ç) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

  d) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

  e) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  f) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

  (Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Talep halinde, trafik denetleme kuruluşları tarafından engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, engellilere ve gazilere örneği Ek: 47’de yer alan park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

 2. #2
  Üye
  tg04 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  13.05-2004
  Son Giriş
  23.10-2022
  Saat
  15:01
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  108
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 3
  Arkadaşlar ben 181166 sayılı talimatı nihayet buldum ve aşağıya ekliyorum. Birkaç başlık altında konu yazıldığı için hepsine ekleyeceğim ki ihtiyacı olanlar görebilsin.

  T.C.
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  Emniyet Genel Müdürlüğü


  Sayı : B.05.1.EGM.0.85-2961-64008-6744-181166 13/09/2011
  Konu : Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişikliği  İlgi: a) 31.12.2010 tarih ve B.05.1.EGM.0.85.2961-64008-10414-225171 sayılı talimat, b) 18.05.2011 tarih ve B.05.1.EGM.0.85.2961-64008-3706-106412 sayılı talimat.

  Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 12, 29, 30, 31, 33, 39, 53, 65 ve 71 inci maddesinde yapılan değişiklikler ile Yönetmeliğe yeni eklenen Ek Madde 2 ve Geçici 6 ncı madde 09.09.2011 tarih ve 28049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yönetmeliğin 30 uncu maddesi (h) bendinde; "Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunur. Tescile yetkili kuruluşlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen plaka basım talep belgesi (Ek-45) yazılı veya elektronik ortamda ibraz edilmeden plaka basımı yapılmaz. Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim plakayı basan kuruluş tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilir." hükmü yer almaktadır. Yapılan bu yeni düzenleme ile tescil plakalarında trafik tescil kuruluşu mührünün bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

  Trafik denetimlerinde herhangi bir aksaklığa ve vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmamak için, 19.09.2011 tarihinden sonra tescil işlemi yapılan araçlar ile zayi, yıpranma vb. nedenlerle yenilenen tescil plakalarına trafik tescil kuruluşu mührü vurulmayacaktır. Plakalar üzerinde yapılan denetimlerde, tescil tarihi, plaka zayi veya değiştirme tarihi göz önünde bulundurulacaktır.

  Ayrıca, yeni kayıt tescil işlemi yapılan araçlar ile nakil, zayi, yıpranma vb. nedenlerle şoförler odalarınca basımı yapılacak plakalar için "Plaka Basım Talep Belgesi" (Ek-45) kullanılacaktır.

  Yine, 30 uncu maddenin (1) bendi uyarınca; bir başka trafik tescil kuruluşuna nakil giden araçların tescil dosyalan bir yıl geçmedikçe imha edilmeyecektir.

  Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 31 inci maddesinde yapılan değişiklik gereğince;
  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen ilk muayene süresini geçirdiği anlaşılan ve ilk defa tescili yapılacak araçlar, bir aylık (tescil tarihi 05.07.2011 olan bir aracın muayene süresi motorlu araç trafik belgesine 05.08.2011 olarak yazılacaktır) muayene süresi verilmek suretiyle tescil edilecektir.

  Motorlu araçlar ve römorklarının model yılının belirlenmesinde yapılacak işlemler ilgi (b) sayılı talimatta açıklanmış olup, ilk muayene süresini geçirdiği anlaşılan ve ilk defa tescili yapılacak araçların ilk muayene süresinin belirlenmesinde ilgi (b) sayılı talimat doğrultusunda hareket edilecektir.

  Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesine, "MI, Nl kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçların hurdaya ayrılması işlemleri sırasında Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin Ek-3 ünde örneği yer alan "Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun ibrazı zorunludur." Hükmü eklenmiştir. Belirtilen araçların hurdaya ayrılması işlemlerinde Yönetmelik hükmü ve ilgi (a) sayılı talimat doğrultusunda hareket edilecektir.

  Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 53 üncü maddesinden; "İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş Özel tertibatı olmayan araçlara, örneği EK: 12/Z'de gösterilen, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakalardan verilir." hükmü çıkarılmıştır. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren tescili yapılacak özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan özürlüler adına tescil edilecek araçlara örneği EK: 12/Z'de gösterilen (üzerinde engellilere mahsus işaret bulunan) plakalardan verilmeyecek, Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi gereğince, daha önce üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakalardan verilen araç sahiplerinin istemeleri veya tescil plakalarının zayi. yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda, üzerinde Özürlülere mahsus işaret bulunan plakalar geri alınacak ve Yönetmeliğin EK: 12/U ve 12/V'de nitelik ve ölçüleri gösterilen tescil plakaları verilecektir.

  Trafik denetimlerinde bundan böyle tescil plakaları üzerinde daha fazla hassasiyetle durularak, plakaların Yönetmelikte belirtilen nitelik ve Ölçülere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, usulüne uygun tescil plakası kullanmadığı tespit edilenler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23 üncü maddesi gereğince yasal işlem yapılacak ve tescil plakasını usulüne uygun duruma getirmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-33'deki izin belgesi düzenlenerek en fazla 7 iş günü izin verilecektir.

  Yine Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile, yurt içinden satın alınan özel tertibatlı araçların (otomatik vitesli araçlar dahil) sahibi dışında, aracı kullanmaya yeterli sürücü belgesine sahip herhangi bir kişi tarafından kullanılması mümkün hale gelmiştir. Ancak, özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin, araç sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması, yine % 90 ve üzeri özürlüler tarafından ÖTV'den muaf olarak bizzat ithal edilen araçların araç sahibi özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü haricinde kullanılması mümkün değildir.

  Ayrıca, araç tescil belgesi ve bilgisayar kayıtlarına konulması gereken diğer şerhler Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde belirtildiği şekilde konulmaya devam edilecektir.

  Trafik denetimleri sırasında özel tertibatlı bir araçla (otomatik vitesliler hariç) karşılaşılması durumunda, aracı kullanan kısmin özel tertibata uygun "H" sınıfı sürücü belgesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve uygun sürücü belgesi olmadığı anlaşılan sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/1-a maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.

  Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin son fıkrasında; "Talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, özürlülere örneği (Ek: 47)'de gösterilen park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir." hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin 53 üncü maddesi kapsamında adına tescil edilmiş aracı bulunan veya "H" sınıfı sürücü belgesi olan özürlüler ile gazilerin trafik denetleme şube müdürlüklerine/büro amirliklerine müracaatı halinde, kendilerine Yönetmeliğin Ek-47 deki örneğine uygun "Özürlüler İçin Park Kartı" bastırılmak veya bilgisayar ortamında düzenlenmek suretiyle verilecektir. Özürlüler için park kartların geçerlilik süresi üç yıl olup bu sürenin sonunda müracaat halinde aynı sürelerle yenilenecektir. Özürlüler için park kartlarının amacı dışında ve hak sahipleri haricinde kullanıldığının tespiti halinde, kullananlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-d maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

  Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 65 inci maddesi ile; "Araçların üzerinde. Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine İlişkin değişikliklerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna bildirilerek tescil kayıtlan ile belgelerine işletilmesi, araç sahibinin adresine ilişkin değişikliklerin ise, 30 gün içinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi zorunludur." hükmü getirilmiştir. Buna göre, araçlar üzerinde yapılan teknik değişiklikler ile renk değişikliklerinin, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna otuz gün içerisinde müracaat edilerek belgelerine işletilmesi gerekmektedir. Adres değişikliklerinin ise 30 gün içerisinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi zorunlu olmakla birlikte, adres değişikliklerinde araç tescil belgesinin değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Ayrıca, araçların ilk tesciline ilişkin olarak Yönetmeliğin 29, 30 ve 31 inci maddelerinde yapılan düzenlemeler ve uygulamaya yönelik hususlar hakkında bilahare ayrıntılı talimat gönderilecektir.

  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile Ek ve Geçici maddelerin dikkatle incelenerek, trafik tescil ve denetleme hizmetlerinde çalışan personelin bilgilendirilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini,

  Arz ve rica ederim.
  Mustafa B. DEMİRER
  Vali Bakan a.
  Müsteşar Yardımcısı

  EK:
  - Özürlüler için park kartı örneği
  - Plaka Basım Talep Belgesi (Ek-45)

  DAĞITIM:
  Gereği: Bilgi:
  -81 İl Valiliği'ne -Başbakanlığa
  -EGM Trf. Eğt ve Arş.Dai.Bşk.na (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)
  -EGM Bilgi İşl.Dai.Bşk.na -Ulaştırma Bakanlığı'na
  -Maliye Bakanlığına
  -Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
  -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
  -Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na
  -Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı'na
  -Türkiye Gaziler Vakfı'na

 3. #3
  Üye
  nightmare Avatarı

  Üyelik Tarihi
  17.01-2005
  Son Giriş
  15.09-2022
  Saat
  22:16
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  49
  Alınan Beğeniler
  18
  Verilen Beğeniler
  4

  Zaten Değerlendirdiniz! 2
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Daha önceden engellilere ait araçların bir başkası tarafından kullanılması yasaktı. Ancak 17 Nisan 2015 tarihinde 29329 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bu yasak kalkmış. Ben de bununla ilgili yeni işlem yaptırdım, buna dair yaptığım işlemleri adım adım size anlatıp bilgilendirmek isterim.


  Bununla ilgili öncelikle TSE – Araç Proje Müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.

  Araç Proje faaliyetleri, Araç Proje Onay Grup Başkanlığı'na bağlı Ankara Araç Proje Müdürlüğü, İstanbul Araç Proje Müdürlüğü, Bursa Araç Proje Müdürlüğü, Kocaeli Araç Proje Müdürlüğü ve diğer illerde de Bölge Müdürlükleri veya Temsilcilikler üzerinden yürütülmektedir.

  İlgili birimlerin telefon numaralarına aşağıda ki adresten ulaşabilirsiniz.
  https://www.tse.org.tr/tr/icerikdeta...birimleri.aspx

  KDV dahil 360 TL proje ve hizmet bedeli alınmaktadır.

  Ben İstanbul Altunizade TSE Marmara Bölge Koordinatörlüğü’ne gittim.
  https://www.google.com.tr/maps/@41.0...2!8i6656?hl=tr

  Haluk Türksoy sokağının başında solda kalan binadır. Haluk Türksoy sokağından girip sokak sonundan sağa döndüğünüzde İSPARK bulunmaktadır. Bina eski yapı olup Tekerlekli sandalye erişimine uygun değildir. Asansör var fakat bina girişinde ve daire girişinde 7-8 basamaklı bir merdiven kullanılması gerekiyor.

  Öncelikle ruhsat, ehliyet ve kimliğinizle başvurunuzu yapıyorsunuz, yaklaşık yarım saat işlemler yapıldıktan sonra yetkili biri ile aracınızın yanına gitmeniz gerekiyor. Araçta ki tertibat inceleniyor ve buna uygun başkası kullanabileceğine dair rapor oluşturuluyor. Aldığınız bu raporu Trafik Tescil Müdürlüğüne götürüp ruhsata işletiyorsunuz. Ruhsat için 81 TL, dışarıda EK-1 formu doldurtmak için 20 TL gibi bir meblağ ödedim.

  Sonrasında ruhsatınız aşağıda ki bilgi yazacak şekilde değiştiriliyor.

  “ÖZEL TERTİBATLI ENGELLİ ARACI. 3.DRC YE KADAR KAN VE SIHRI BAĞI OLANLAR KULLANABİLİR”

  Bu işlemler bittikten sonra kasko şirketinize ruhsatı değiştirdiğinize dair bilgi verilip kaskonuza bu klozun eklenmesi gerekiyor, aksi halde sizden başkası kaza yapacak olursa teminat ödemesi yapılmıyormuş. Ben bu klozu da ekledim, bunla ilgili de 13 TL ödedim.

  360 TL TSE proje ve hizmet bedeli
  81 TL Ruhsat değişimi
  20 TL Ek-1 formu
  13 TL Kasko
  Toplamda; 474 TL

  Kolay gelsin
LinkBacks (?)

 1. 19.07-2016, 10:03
 2. 12.01-2015, 23:55
 3. 28.12-2014, 10:15
 4. 01.08-2014, 17:13
 5. 18.05-2014, 09:15
 6. 17.05-2014, 14:21
 7. 17.05-2014, 09:43
 8. 17.05-2014, 08:29
 9. 24.10-2013, 11:17
 10. 29.01-2013, 12:06
 11. 29.12-2012, 21:57
 12. 17.12-2012, 01:35
 13. 21.10-2012, 18:39
 14. 05.05-2012, 14:27
 15. 09.04-2012, 16:12
 16. 16.02-2012, 23:49
 17. 21.01-2012, 17:25
 18. 18.10-2011, 15:34
 19. 17.10-2011, 19:48
 20. 17.10-2011, 19:14
 21. 17.10-2011, 16:00
 22. 17.10-2011, 15:55
 23. 17.10-2011, 15:52
 24. 17.10-2011, 15:52
 25. 17.10-2011, 15:44
 26. 28.06-2011, 16:23
 27. 26.06-2011, 09:07
 28. 23.06-2011, 13:07
 29. 13.06-2011, 20:23
 30. 25.05-2011, 14:58
 31. 20.05-2011, 15:34
 32. 07.05-2011, 16:20
 33. 28.03-2011, 12:27
 34. 15.03-2011, 00:56
 35. 14.03-2011, 21:48
 36. 14.03-2011, 21:37
 37. 02.03-2011, 20:56
 38. 19.02-2011, 09:58
 39. 01.02-2011, 22:18
 40. 27.12-2010, 12:26
 41. 21.12-2010, 16:48
 42. 09.12-2010, 18:14
 43. 02.12-2010, 15:42
 44. 13.11-2010, 01:09
 45. 24.10-2010, 17:49