Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim ehliyet alabilmemiz ve araç kullanabilmemiz için artık il sağlık müdürlüğü komisyonundan gerekli kodları içeren karar almamız gerekiyor. Elbette bu kararlara karşı itiraz yolları, bu yollar işe yaramazsa dava yolu var.

Ancak gözlemlediğim kadarıyla bu karara itiraz süreci gerek engelli arkadaşlarımız tarafından gerekse il sağlık personeli tarafından "ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK" hükümlerindeki itiraz süreci ile karıştırılıyor.

"Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik" hastanelerce verilecek sağlık kurulu raporları için geçerlidir. Burada rapora itiraz ederseniz başka bir il hastanesine sevk yapılır. İki rapor da aynı ise artık idari olarak kesinleşir ve dava açılabilir hale gelir. Eğer farklılık var ise hakem hastaneye gönderilir ve bu hastanenin kararı idari olarak kesindir ve dava konsu edilebilir.

Ancak ehliyet kodları için alınacak komisyon kararları ve bu kararlara esas olan raporlarda bu yöntem uygulanmaz. Orada "SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK" hükümleri uygulanır. Bu yönetmeliğe göre komisyon kararına itiraz olursa tekrar hastaneye sevk işlemi yapılır. Buna da itiraz olursa dosya sağlık bakanlığına gönderilir. Bakanlık kararı idari olarak kesin olduğundan dava konusu edilebilir.

Uygulama şu açıdan önemli; eğer bir raporu ya da kararı idari olarak kesinleştirmeden dava açarsanız (ve mahkeme de bu durumu bliiyorsa) dilekçeniz usulden reddedillir ve tamamlanması gereken itiraz süreçleri yeniden başlar. Bu da para ve zaman kaybı demektir.

Bazı il sağlık müdürlüğü bu iki yönetmeliği birbirine karıştırıyor. Yani ehliyet için verilen komisyon kararlarına itirazda da "tek bir itiraz ve hakem hastane" prosedürünü uyguluyor. Eğer ehliyet kararına ve kodlarınıza itiraz edecekseniz bu iki yönetmeliği ve itiraz prosedüründeki farklılıkları gerekirse çıktılarını alarak göstermeniz faydalı olur.