Araç almak için %91 raporda özel bir ibare olmalı mı?

Yazıcı Görünümü