Bugün notere gittim,
Kızkardeşim adına kayıtlı aracımız var ve annem vasisi; yurtdışına çıkış için vekalet istiyorum dediğimde başkatibe yönlerdirdiler.
Vasilik belgesi istenecek zannettim ama yeni bir genelge gönderilmiş noterlere, özetle vergi dairesinden izin almanız gerek dedi başkatip. İlgili genelgeyi istedim ve aldım ki orada daha vahim bir durum var, ötv yi ödeyin ve belgeyi notere getirin öyle vekaleti alın gibi anlaşılıyor.
Yazıyı ekliyorum ve yorumlarınızı bekliyorum...

4760 sayılı ÖTV Kanununun (7/2) maddesi kapsamında istisnalı olarak ilk iktisabı yapılan ve anılan Yönetmeliğin (16/4) maddesi uyarinca üzerinde şerh bulunan araçlarin, malûl veya engellilerce bizzat kullanılması, bizzat kullanımin mümkün olmadiği hallerde ise malul veya engellinin sürekli istifadesine sunulmasının şart olduğu,
-Birliğinize bağlı noterliklerce, mezkûr istisna sebebiyle üzerinde şerh bulunan bahse konu araçlar hakkında, bunları kapsayacak nitelikte, yurt dışına çıkış vekaletnamesi düzenlenmesi durumunda, üzerinde şerh bulunan söz konusu araçların malûl veya engellinin sürekli istifadesine sunulmasışartının ihlal edilebileceği,
-Birliğinize bağlı noterliklere, mezkûr istisnalı ve üzerinde şerh bulunan bahse konu araçlara ilişkin olarak yurt dışına çıkış vekaletnamesi düzenlenmesi talebinde bulunulması durumunda, ilgililerin, bahse konu araçların kayit ve tescili esnasinda aranmasi gereken ÖTV Ödeme Belgesini düzenleyen vergi dairelerine yönlendirilmesi ve konunun istisna şartlarının ihlali bakımından, anılan Genel Tebliğ kapsaminda, ilgili vergi dairelerince değerlendirilmesi gerektiği ve bu değerlendirme olmadan bahse konu araçlar hakkında yurt dişina çikiş vekaletnamesi düzenlenmemesi gerektiği,
değerlendirilmiştir." şeklinde bildirilen hususların(13) sayılı birleştirilmiş genelgeye “38-Engelli Araclarinın Yurt Dişina Cikarilmasi Halinde Düzenlenecek Vekaletnameler" başlığı altında eklenmesi kararlaştırılmış ve gereği yapılmıştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.