TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  mask Avatarı

  Gerçek Adı
  mehmet
  Üyelik Tarihi
  05.07-2009
  Son Giriş
  04.10-2023
  Saat
  15:25
  Yaşadığı Yer
  Zonguldak
  Mesaj
  106
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 2
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  5.1.2- Engelli Sağlık Kurulu Raporları:
  5.1.2.1- Engelli Sağlık Raporları Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

  5.1.2.2- 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda özel tertibat kodunu ve sürücü belgesi sınıfını belirleme yetkisi il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyona verilmiştir.
  Bu sebeple ÖTV indirimine esas işlemlerde kişi adına düzenlenmiş Engelli Sağlık Kurulu Raporu, sürücü belgesinde veya Sürücü Adayı/Sürücü Sağlık Raporunda (IV. Kısım) belirtilen tertibat kodları birlikte değerlendirilmelidir.
  01.01.2016 tarihinden önce H Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olan kişiler, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yeni Sürücü Adayları ve Sürücü Sağlık Raporu düzenlenmesi amacı ile
  sağlık hizmet sunucularına yönlendirilecektir.

  5.1.2.3.- ÖTV indirimli araç alımına yönelik Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında şu hususlara dikkate alınacaktır
  a) Ortopedik engellilerde sadece "özel tertibatlı araç kullanması gereklidir." veya "özel tertibatlı araç kullanmasına ihtiyaç yoktur" ibarelerinden biri ve engellilik oranı yazılacaktır. Kişinin sürücü belge sınıfı veya özel tertibat kodu kesinlikle yazılmayacaktır.
  b) Engelli raporlarına sürücü olunup olunamayacağına dair bir hüküm yazılmayacaktır.

  c) Raporun Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar bölümünde engelli puanı verilen kişilerde konulan tanılara açıklama olarak “vasi tayininin gerekip gerekmediği” ayrıca belirtilecektir.


  5.1.6- Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları:
  5.1.6.1- Sağlık raporu; Bakanlığımıza ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında (özel hastane, özel tıp merkezi, özel poliklinik ve özel muayenehane) çalışan hekim/uzman hekimlerince düzenlenebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin sağlık raporları kendi kurum hekimliklerince düzenlenebilir.
  5.1.6.2- Sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki şekilde yeniden gruplandırılmıştır;
  a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,
  b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.
  5.1.6.3- Sağlık raporu şablonu Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenerek yayımlanmıştır. Ek-8 Sağlık Rapor Formatı’na uygun olarak tanzim edilecektir.
  5.1.6.4- I. Kısım:
  Sürücü/sürücü adayının kimlik bilgilerinin ve fotoğrafının olduğu kısımdır. Kimlik tespiti ilk müracaat edilen hekim tarafından yapılarak mutlak surette sağlık raporu üzerindeki fotoğraf hekim tarafından kaşelenip imzalanacaktır.
  5.1.6.5- II. Kısım:
  a) Sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri veya özel sağlık kuruluşlarında görevli pratisyen/aile hekimi tarafından doldurulacak kısımdır.
  b) Hekimler tarafından raporda yer alan sürücü belgesi sınıf ve grupları kesinlikle belirtilmeyecektir.
  c) “Sürücü olabilir” kutucuğu işaretlenmiş ise karar kısmının doldurulması zorunlu değildir.
  d) Pratisyen hekim/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen kod numaralarından yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları kullanılabilir.
  5.1.6.6- III. Kısım:
  a) Sağlık tesisleri/özel sağlık kuruluşlarında görevli ilgili uzman hekim/uzman hekimler tarafından doldurulacak kısımdır.
  b) Kutucuklardan sadece bir tanesi işaretlenecektir. Sürücü belgesi sınıfları kesinlikle belirtilmeyecektir.
  c) Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler için “2. Grup sürücü olur.” kutucuğu işaretlenmelidir. 2. Gruptaki sınıflar 1. Grup sınıfları kapsamaktadır.
  d) Sağlık sorunu bulunanlar için “1.Grup sürücü olur.” kutucuğu işaretlenmeli ve kod tablosundan Tabipler Tarafından Kullanılacak Kodlar başlığında uygun kodlar raporda belirtilmelidir.
  e) Uzman hekim/hekimlerce sürücü/sürücü adayının özel tertibatlı araç kullanmasına karar verilmesi halinde hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği ve kod tablosunda belirtilen kodlar yazılmadan “Komisyona sevk” kutucuğu işaretlenerek il sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyona gönderilir.
  f) (Sürücü olamaz) kutucuğu işaretlenip sürücü olamaz kararı verilen raporlar, il/ilçe sağlık müdürlüğündeki komisyona sevk edilemez. Bu karara kişilerin itirazı halinde Usul ve Esaslar’ın 4.3- Sürücü/Sürücü Adayı Raporlarına İtiraz başlığına göre işlem tesis edilir.
  g) III. kısım birden fazla uzman hekim tarafından doldurulacaksa ortak kullanılacaktır. Birden fazla uzman hekim tarafından rapor düzenlendiğinde her uzman hekim, kendi uzmanlık alanına göre sürücü/sürücü adayının sürücü belgesi alıp alamayacağını raporda belirtecektir.
  h) III. Kısımda uzman hekimler, sadece kod tablosundaki “Tabipler tarafından kullanılacak kodlar” başlığı altında yer alan kodları kullanabilir. Kod Tablosundaki Komisyon tarafından kullanılabilecek kodları kullanamazlar. (Örneğin: 10.02. Otomatik Vites vb.) Ancak Göz Hastalıkları Uzman hekimleri monoküler bozukluğu bulunan kişiler için 42.01,42.03,42.05,42.06 kodlarını kullanarak sürücü sağlık raporu düzenleyebilirler. Bu kişilerin komisyona sevki zorunlu değildir.
  i) Kontrol süreleri kod tablosuna uygun olarak belirtilir. Belirli süreler için öngörülmüş olan kontrol muayeneleri ilgili uzman hekim/hekimler tarafından yapılır ve karar raporun III. Kısmındaki sürücü kısıtları kısmına yazılır.

  5.1.6.7- IV. Kısım:
  a) Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumda il/ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından doldurulacak kısımdır.
  b) İl sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. İhtiyaç duyulması halinde komisyona elektrik mühendisi dâhil edilebilir.
  Komisyon sürücü/sürücü adayının özel tertibat olmaksızın araç kullanabileceğine veya sürücü olamayacağına karar verebilir. Komisyon aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığını kontrol edebilir.
  c) Komisyon tarafından kişinin özel tertibat olmaksızın araç kullanabileceğine karar verilmesi halinde rapora “özel tertibat olmadan araç kullanabilir.” ibaresi yazılır, hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği belirtilerek rapor tanzim edilir.
  d) Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınır.
  5.1.6.8- Sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosu İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenmiş olup Ek-9’ da yer almaktadır. 1’den 100’e kadar olan kod numaraları Avrupa Birliği Mevzuatındaki şekliyle, 100 ve üzerindeki kod numaraları ise sadece ülkemizde
  kullanılacak yerel kod numaralarıdır.
  5.1.6.9- Sürücü/sürücü adayı Ek-10’da yer alan beyan formunu dolduracaktır. Pratisyen hekim/aile hekimi tarafından beyan formu incelenerek beyan formunda belirtilen durumlara sahip olmayan sürücü/sürücü adayının muayenesini yaparak muayene bulgusuna göre sağlık raporunun II. Kısmını doldurup sağlık raporunu tanzim ederek kişiye teslim edecektir.
  5.1.6.10- Sürücünün /sürücü adayının ilk muayenesi genel muayene yapmaya yönelik tıbbi donanım ve araç-gereçleri bulunduran uzman hekimler tarafından da yapılabilecektir. Bu nedenle raporların II. Kısmı veya sadece III. Kısmı doldurularak düzenlenen raporlarda pratisyen hekim/aile hekimi (aile hekimliği uzmanı dâhil) imzasının bulunması şartı aranmayacaktır.
  5.1.6.11- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında il sağlık müdürlüğüne sevk edilen sürücünün muayene ve değerlendirmesi 5’li heyet tarafından yapılarak sağlık kurulu raporu tanzim edilmekte idi. Mezkûr Kanun hükmünde değişiklik yapılması nedeniyle bu şekilde sevk edilen kişi adına 5’li heyet raporu düzenlenmeyecek olup sürücüde meydana gelen bedensel değişikliğin ortopedik olması halinde ortopedi ve travmatoloji uzmanının, diğer durumların tespitinde ise ilgili diğer uzman hekim/hekimlerin bulunduğu hastaneye sevk edilir. İlgili uzman hekim/hekimler tarafından yapılacak muayene ve değerlendirme sonucunda sağlık raporunun III. Kısmı doldurularak, sürücü belgesi alıp alamayacağı ve varsa kısıtların kod tablosundaki kod numaraları yazılacaktır.
  5.1.6.12- Sürücü belgesine sahip herhangi bir kişinin sağlık muayeneleri esnasında sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınmasını gerektiren ve bildirim yükümlüğü olan durumlarda kişiye ait kimlik bilgileri ve hastalığın tanısı hekimin görevli olduğu kurum/özel sağlık kuruluşu tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne/İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.
  5.1.6.13- Sağlık raporunda kişinin durumuna özgü daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse düzenlenen sağlık raporu düzenlendiği tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.
  5.1.6.14- Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Sürücü/sürücü adayının motorlu bir aracı kullanmak için gerekli olan yeterli görme keskinliğine sahip olduklarından emin olunması için uygun değerlendirilme yapılır. Kişilerin görme keskinliğinin yetersiz olduğuna ve/veya göze ait bir hastalığa dair bir şüphe söz konusu olduğunda, uzman hekim tarafından muayene edilir.” hükmü yer almaktadır.
  Sürücü/sürücü adaylarından iki gözü de gören ve beyan formunda belirtilen renk körlüğü, gece körlüğü (tavukkarası), göz kapağında düşme, çift görme veya şaşılık, blefarospazm, katarakt, afaki veya progresif göz hastalığı bulunmayan kişilerin pratisyen hekim/aile hekimi tarafından görme
  keskinliği yönünden mezkûr hüküm kapsamında muayenesi yapılır. Göz muayenesinde gözlükle görme keskinliğinin sağlanması halinde “gözlük kullanmak kaydıyla” sürücü belgesi alabileceğine dair sağlık raporu düzenlenir. Pratisyen hekim/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen kod numaralarından yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları kullanılabilir. Mezkûr hüküm kapsamında görme keskinliğine karar verilememesi veya yukarıda belirtilen durum/durumların olması halinde sürücü/sürücü adayı, göz muayenesi yönünden değerlendirilmek üzere göz hastalıkları uzmanına sevk edilir.
  5.1.6.15- Sürücü Adayı ve Sürücü Sağlık Raporları sadece sürücü belgesi alınabilmesi amacıyla kullanılır.


  Kaynak:Sağlık Bakanliği

 2. #2
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  16:27
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  58.044
  Alınan Beğeniler
  4.059
  Verilen Beğeniler
  4.330

  Zaten Değerlendirdiniz! 6
  @mask

  Yani sürücü olup olamayacağına dair değerlendirme yapma yetkisi hastanelerin/doktorun değil, il sağlık komisyonunundur diyor. Çok da iyi diyor. Doktorun görevi kişinin sağlık durumunu, varsa hareket kısıtlılığını tespit etmektir. O durumdaki birinin araç kullanıp kullanamayacağı ya da nasıl bir donanımla araç kullanabileceği il sağlık'ın işidir...

 3. #3
  Üye
  KÜREKÇİ Avatarı

  Gerçek Adı
  mustafa
  Üyelik Tarihi
  14.09-2011
  Son Giriş
  26.06-2023
  Saat
  21:13
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  811
  Alınan Beğeniler
  67
  Verilen Beğeniler
  99

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Net bir genelge,bilgi itiraz eden doktorlara gösterilebilir.