rafikte vasıta sürme özellikle dikkat, konsantrasyon ve zihinsel değerlendirme gerektirmektedir. Kazaların çoğu da dikkat ve yoğunlaşmayı bozan uykusuzluk , alkol alma ve dikkatin dağılması gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Yani özetle dikkat ve konsantrasyonu önemli ölçüde bozan durumlarda vasıta kullanılması sakıncalıdır. Bunu söylerken özellikle “ belirgin derecede bozan “ olması gerekir, aksi takdirde her sürücünün dikkat, konsantrasyon ve yol kavraması bazı günler günlük olaylara ve yaşa bağlı değişebilir. Bundan dolayı sürücü belgesi almak isteyenlerden önce Psiko-teknik Değerlendirmeden geçmeleri istenmektedir. Psiko-Teknik değerlendirmenin , Psikiyatrik muayeneden önce yapılması gerekir. Psikiyatrik açıdan mantık ve zihinsel değerlendirmesi bozulmuş ve buna bağlı trafiği kavraması da bozulmuş ve tedavi ile de halen düzelmemiş olan akıl hastalarının ( psikoz) trafiğe vasıta çıkarmaması gerekir. Çünkü trafikte mantıklı kararlar veremeyebilir ve hem kendi hem de başkasının yaşamını riske sokabilirler. Ancak bu rahatsızlıkları tedavi olmuş yada trafikte araba sürecek düzeyde iyileşmiş olanlara, psikiyatrist doktorun önerisi ve sağlık kurulu raporu ile “ Denetimli Sürücü Belgesi “ verilmesi yönünde rapor düzenlenir. Bu rapordan sonra, belirtilen aralıklarla kontrol muayenelerinin yapılması gerekir. Psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle sürücü belgesi verilmeyen, geçici olarak alınan ya da iptal edilen kişiler sağlık raporuna itirazlarını dilekçe ile sürücü belgesi işlemlerinin sürdürüldüğü Emniyet Müdürlüğüne yapabilir. Emniyet Müdürlüğü itiraz eden kişiyi ve hakkındaki raporu, başka bir resmi sağlık kurumuna gönderir. Yani yeniden bir sağlık raporu istenir. Bu da olumsuz gelirse , bir kere daha yeniden itiraz edilebilir. Bu durumda raporlar bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniği ya da bir eğitim-araştırma hastanesi sağlık kurulunda değerlendirilir. Bu rapor da olumsuz çıkarsa , dilekçe ile itiraz hakkı bitmiş sayılır. Ancak hukuki kanallarla itiraz sürdürülebilir. Ayakta ya da yatarak psikiyatrik tedaviye başvuran, sürücü belgesi olduğu öğrenilen ve sürücü yetileri kendini ve başkalarını tehlikeye atacak durumda olanlar , hastaya konuda bilgi de verilerek , sürücü belgesinin geçici yada kalıcı olarak alınmasını psikiyatrist doktoru isteyebilir. Bu durumda psikiyatrist doktor sürücü belgesinin alıkonma süresini ve gerekçesini belirtmek konumundadır. İleride iyileşmenin olduğu durumlarda , sürücü belgesi geçmişte alınan kişilere "sürücü belgesinin geri verilmesi" yönünde rapor düzenlenir. Psikiyatrist doktor , bu duruma bir muayenede karar verebildiği gibi, aralıkları doktorca belirlenecek daha sonraki muayenelerde de karar verebilir. Kontrol muayeneleri sonunda psikiyatrist doktor sürücü belgesinin başvuru dönemi için verilmemesi yada geçici ve kontrollü verilmesine de karar verebilir. Halbuki hafif derecede depresyonlar, kaygı bozuklukları vesaire gibi birçok psikiyatrik rahatsızlık otomobil kullanılmasına engel değildir. Ancak bu grubun rahatsızlıkları sürüş yetilerini etkiliyorsa, ağır vasıta ve buldozer operatörlüğü gibi daha dikkat gerektiren işlerde çalışmamaları önerilir. Kaygıları ve psikiyatrik şikayetleri nedeniyle yol kavramaları azalan psikiyatrik hastaların kendi iç kontrolleri ile , vasıtalarını sürmelerini geçici de olsa bir süre ertelemeleri gerekir. Ayrıca psikiyatrik rahatsızlık düzeyinde “Öfke Kontrol Bozukluğu “ olanlar ile “Antisosyal Kişilik Bozukluğu ( eski tanımı ile Psikopat) “ olanlara da sürücü ehliyetinin verilmemesi gerekir. Çünkü bu bireyler trafikte ciddi tehlikeli ve hızlı sürüş yaparak başkalarının yaşamını tehlikeye atarlar. Ayrıca saldırgan yapıları dolayısı ile trafikte döğüş ve tartışmaya eğilimlidirler. Trafikte döğüşe katılıp polis ve adliyeye yansıyan durumlarda aslında bu kişilerin “Öfke Kontrol Bozukluğu “ ve “Antisosyal Kişilik Bozukluğu “ açısından da psikiyatrik muayeneye yönlendirilmeleri gerekir. Ayrıca zihinsel zeka problemi yada öğrenme güçlüğü dolayısı ile trafikte karar verme yetileri yetersiz olan bireylerin de vasıta kullanmaları sakıncalıdır. Özellikle “C” Sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) , “D” Sınıfı Sürücü Belgesi (Çekici kullanacaklar için), “E” Sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) ve “G” Sınıfı Sürücü Belgesinin (İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için) , psikiyatrik rahatsızlığı ve aldığı ilaçlar yol ve sürüş kavramalarını etkileyen bireylere verilmemesi gerekir yada bu bireylerin vasıta kullanımına sakınca oluşturmayacak düzeye gelinceye kadar , kendilerinin bu vasıtaları kullanmamaları gerekir.
Kaynak